Goda råd för livsmedelsupphandling

Det är mycket att tänka på vid miljösmart upphandling av livsmedel.

För att komma så nära miljömålen som möjligt är det många faktorer som ska beaktas. Såsom hur små företag kan attraheras att lägga anbud, hur anbudsläggarna bedriver sitt miljöarbete, hur transporterna ser ut och hur djurhållningen är hos producenten vars vara offereras.

Ofta hänger etik, miljö och hälsa samman; En miljömärkt vara innehåller inga rester av gifter som konsumenten kan få i sig, ej heller har naturen eller den människa som arbetat i produktionen med varan skadats i framställningen.

Många vittnar om att djur som fått växa upp i sin egen takt, gått ute i friska luften och blivit väl omhändertagna ger ett mer välsmakande kött. Några exempel på etiska och klimatsmarta producenter finner du här. Ytterligare exempel på etiska och klimatsmarta producenter finner du här.

Som upphandlare har du ett ansvar, och med kunskap i ryggen är det inte svårt att vara en förebild. De mer generella och övergripande råden om till exempel samarbete och att följa policys och regelverk finns bland annat under rubriken upphandla livsmedel

Senast uppdaterad:

Relaterad information