Livsmedelsverkets rekommendationer

Livsmedelsverket ger regelbundet ut rekommendationer vad gäller kost och näring. På deras hemsida finns information och rapporter samlade kring ämnet. Här kan du ta del av riktlinjer för måltider, se resultat av undersökningar gjorda på matvanor med mera.

Livsmedelsverket har även tagit fram material som enkelt kan användas för att höja kvaliteten i skolmatsalar. Här finns vägledningar och principer att följa för bra mat i förskola och skola, såsom Livsmedelverkets Handbok för säker mat inom vård skola och omsorg.

Senast uppdaterad:

Relaterad information