Grossist

På den svenska marknaden finns det flera stora grossister på livsmedelsområdet. Dessa fullsortimentsgrossister erbjuder produkter ur alla varugrupper, exempelvis kött, mjölk, frukt, grönt, bröd, mjöl och kolonialvaror. Därtill tillkommer ofta ett brett sortiment som inte är livsmedel utan utrustning och tillbehör, till exempel pappers- och plastprodukter.

För att en kommun ska kunna tillgodose sitt behov behövs därmed i princip bara en fullsortimentsgrossist.

I likhet med flera andra europeiska länder är det relativt få aktörer som konkurrerar på den nationella marknaden genom effektivare logistiklösningar och väl upparbetade handelsrelationer.

En annan anledning är att grossisterna köper och säljer många färskvaror, till exempel färska frukter och grönsaker, som vinner på kortare transporter. Kolonialvaror är mindre lagningskänsliga då de ofta är konserverade, torkade eller väl skyddade på andra sätt. Flera aktörer anses positivt för en väl fungerande konkurrens.

Ekomatguiden hjälper storhushåll att hitta grossister som har ekologiska storhushållsanpassade livsmedel i sitt sortiment. I Ekomatguiden finns 220 företag och grossister från hela Sverige. På Klimatsmart finner du länkar till grossister som aktivt värnar miljön och klimatet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information