Sälja varor och tjänster på offentlig marknad

Om du är intresserad av att sälja dina varor och tjänster på den offentliga marknaden, ta kontakt med organisationer och företrädare i din bransch.

Flera branschorganisationer har pågående arbeten för hur deras medlemmar kan verka på den offentliga marknaden.

Råd inför att ge ett anbud

Informera dig om hur din lokala kundmarknad ser ut. Många kommuner publicerar sina upphandlingsregelverk och intentioner på sina hemsidor, till exempel när de avser att gå ut i ny upphandling och hur de ser på leverantörsfrågan.

Om du i upphandlingsdokumenten har möjlighet att lägga anbud på enbart en eller ett fåtal produkter, till exempel potatis, kan du själv lägga anbud. Det kan dock vara en fördel om du kan gå samman med andra mindre leverantörer för att öka volymen och underlätta transporterna.

Att svara på anbud, även om du förlorar, rustar dig inför framtiden. Vid nästa upphandling kan du kanske konkurrera bättre och du har ett större kontaktnät vilket kan ge ett bättre upphandlingsresultat.

Tala om att du finns och ställ frågor till kommunen när du inte förstår upphandlingsdokumenten. Att förstå varandra och att utveckla marknader är viktigt eftersom de bästa affärerna skapas tillsammans.

Mindre leverantörer

Med ”mindre” leverantör menas små och medelstora leverantörer och producenter, så kallade SME-företag. Det kan både var en bonde som säljer en eller flera produkter eller en liten leverantör som fungerar som grossist och levererar produkter från flera producenter till kommunen

Senast uppdaterad:

Relaterad information