Måltidstjänster

Varje dag serveras det cirka 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Kostnaderna för den offentliga måltiden ligger på mellan 20 och 25 miljarder kronor per år. Därför finns det stora möjligheter att påverka vid upphandling av offentliga måltider.

Den offentliga måltiden kan se ut på många olika sätt och ha olika behov. Det här stödet ger vägledning för att hitta de aspekter ni behöver tänka på i upphandlingen för att på bästa sätt leverera en offentlig måltid med kvalitet, samtidigt som miljö- och sociala hänsyn har tagits tillvara på.

Tillämpningsstöd för upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Tillämpningsstödet är framtaget för Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för upphandling av måltidstjänster, men även livsmedel. Det finns fler aspekter att ta hänsyn till i upphandling än hållbarhet. Tillämpningen av hållbarhetskriterier ska därför ses som en del av ett större arbete.
Länk till vårt tillämpningsstöd hittar du under rubriken relaterade länkar här på sidan.

Checklista för upphandling av måltidstjänster

Upphandling som resulterar i önskat resultat i måltidsverksamheten ställer höga krav på både köpare och säljare att känna till LOU, organisatoriska förutsättningar och andra påverkande faktorer, t.ex. andra myndigheters arbete. Måltidsmodellen har utvecklats av Livsmedelsverket och innebär att måltiden ska vara god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker för måltidsgästen.

Det finns olika intressenter, t.ex. kostansvariga, upphandlare och leverantörer, som använder olika delar av befintligt myndighetsstöd inom den offentliga affären när sakfrågan är ”livsmedel”. Måltidsmodellen är en rekommenderad målbild för resultatet av måltidsupphandlingar när tjänsten levereras av extern leverantör. För att öka stringensen i myndighetsstöd vid upphandling av måltidstjänster har Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten utvecklat en gemensam checklista som möter intentionen i Måltidsmodellen samtidigt som upphandlingen främjar sunda offentliga affärer.

Länk till vår och Livsmedelsverkets checklista hittar du under rubriken relaterade länkar här på sidan.

Senast uppdaterad:

Relaterad information