Så använder du våra hållbarhetskriterier

Hållbarhetskriterierna utvecklats för att göra det möjligt för alla kommuner och landsting att välja kriterier utifrån sin egen ambitionsnivå. Organisationens inköpsprocess ska hjälpa till att nå uppsatta mål utifrån bland annat inköpspolicy och kostpolicy inom ramen för de organisatoriska, personella och ekonomiska förutsättningarna.

Tänk på följande när du använder våra hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

  • Kriteriebiblioteket kan liknas vid ett smörgåsbord fullt av möjligheter men där alla rätter omöjligen kan väljas. Valen av kriterier ska styras av kundens behov av sortiment och marknadstillgång i just din upphandling.
  • Ett politiskt beslut som är utformat som att ”alla hållbarhetskriterier som finns på basnivå ska uppfyllas i alla kommunens upphandlingar” måste därmed ”översättas” till att gälla ”där det är möjligt” och vid upphandling väljs de kriterier som fungerar i praktiken. Valen av vilka kriterier som ställas i eran upphandling kan inte styras av kriterienivåerna.
  • Alla baskrav inom alla produktgrupper inom livsmedel ska aldrig ställas, dels för att det inte finns tillräcklig marknadstillgång på sortimentsnivån, dels för att uppföljningsarbetet blir onödigt betungande och kostsamt utan att prestandan på produkterna blir bättre. Kriterierna är utvecklade utifrån det dåvarande uppdraget att skapa så många kriterier som möjligt för att för inte vara styrande på marknaden och motsvara alla olika typer av ambitionsnivåer som finns inom kommuner och landsting.
  • Hänvisa inte till Hållbarhetskriterier på Upphandlingsmyndighetens hemsida, i Kriteriebiblioteket eller Kriterie-wizard eftersom en hänvisning aldrig är tydlig för leverantören.
  • Det finns inga ”paket” eller ”nivåer” att hänvisa till i upphandlingen.
  • Vilka kriterier som väljs per produktgrupp, alternativt per artikel, måste tydligt framgå och det tydligast är att hänvisa till de KravID som ska uppfyllas per artikel.
  • Ingen affär är den andra lik. Utgå därför inte utifrån en tidigare genomförd livsmedelsupphandling.

Du hittar alla våra hållbarhetskriterier indelat i olika produktgrupper i kriteriebiblioteket

Senast uppdaterad:

Relaterad information