Goda råd för dig som ska upphandla livsmedel

Uppskatta livsmedelsupphandlingens värde redan i budgetprocessen. Om upphandlingen inte ryms inom budgeten måste kanske kommunens behov definieras om. Upphandling av stora volymer ekologiska produkter kan vara något dyrare än konventionellt odlade, vilket kan påverka värdet men även antalet matgäster och att mängden svinn, det vill säga kastad mat. Om volymen är stor kan prisskillnaden således bli liten.

Tips

Sprid kunskap om offentlig upphandling i din organisation – då blir det lättare att diskutera mellan olika yrkesgrupper. Det är en fördel att både upphandlare och referensgrupp har erfarenhet av livsmedelsupphandling så att man vet att mycket tid och kraft måste läggas på detta.

Involvera så många personer med beställarkompens som möjligt. Då blir det lättare att förankra upphandling i din egen organisation och underlätta avtalstroheten!

Hur ser det ut i din kommun?

Senast uppdaterad:

Relaterad information