• Programmet_utvecklandeinkop_toppbild.jpg

Utvecklande inköp

Upphandlingsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att främja innovation i upphandlingar genom tidig dialog under åren 2015-2019.

Inom Programmet för utvecklande inköp:

  • samverkar vi med upphandlande myndigheter och enheter som vill testa dialogmetoder och funktionskrav i en upphandling,
  • erbjuder vi tillfällen till kunskapsdelning inom områdena tidig dialog och funktionskrav, samt
  • bygger vi upp en kunskapsbank för att sprida kunskap om vad andra har gjort och metoder för hur du kan göra.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mote_postit.jpg

Dialogmetoder och funktionskrav i en upphandling

Mote_presentation.jpg

Kunskapsdelning med fokus på tidig dialog och funktionskrav

Dialog_pratbubblor_cerise.jpg

Kontakt med programmet