Kunskapsdelning med fokus på tidig dialog och funktionskrav

Vi erbjuder workshops och seminarier för och med upphandlande myndigheter och enheter där tyngdpunkten ligger på arbetet före konkurrensutsättning.

Ta del av våra och andras erfarenheter av tidig dialog och funktionskrav. Passa på att utveckla ert inköpsarbete.

Effekt för effektivitet

  • Vilken effekt vi vill uppnå med den upphandlade tjänsten/produkten?
  • Hur identifierar vi nuvarande och framtida behov?
  • Hur kopplar vi det till verksamhetens strategiska mål?

Dialog för utveckling

  • Vad kan tidig dialog ge oss?
  • Vilka metoder kan vi använda oss av för att öka inslaget av tidig dialog med leverantörer?
  • I vilka upphandlingar ska vi använda tidig dialog?

Funktion för innovation

  • Hur kan funktionskrav öppna upp för leverantörernas innovationskraft?
  • Hur kan behov omsättas i funktionskrav?
  • Hur utvärderar vi och följer upp funktionskrav?

Senast uppdaterad:

Relaterad information