Samverkan i en upphandling

Samverka med oss och testa dialogmetoder och funktionskrav i en upphandling. Vi söker upphandlande myndigheter och enheter som är intresserade av att utveckla sitt inköpsarbete.

Dra nytta av våra och andras erfarenheter. Ta chansen att med vår hjälp testa metoder som bidrar till verksamhetens utveckling och bättre affärer.

Vi samverkar i den specifika upphandlingen med kunskapsöverföring och erfarenhetsdokumentation. Tyngdpunkten för Upphandlingsmyndighetens insats ligger på tiden före konkurrensutsättning.

Hur går jag till väga om jag vill samverka med Upphandlingsmyndigheten?

Skicka in en intresseanmälan via formuläret nedan eller genom att kontakta oss som arbetar i programmet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information