Tidig dialog - erfarenheter

Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika behovet i upphandlingen.

En nyckelfråga för att utveckla den offentliga upphandlingen handlar om samspelet mellan upphandlande myndigheter och leverantörer.

Fördelar med tidig dialog

Tidig dialog ger en bättre förståelse och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika behovet. På så sätt kan upphandlande myndigheter få information som innebär att de krav som ställs i upphandlingsdokumentet inte utestänger nya lösningar som finns på marknaden.

Näringslivet och den offentliga sektorn missgynnas av upphandlingar som slentrianmässigt avser lösningar som egentligen inte längre är konkurrensmässiga. Att erbjuda eller utveckla innovativa lösningar för offentlig verksamhet och sprida dessa ger däremot möjligheter för ökad tillväxt, konkurrensförmåga samt exportmöjligheter.

Tidig dialog medför en högre effektivitet och kvalitet i den offentliga verksamheten samtidigt som de offentliga tjänsterna ger ökad nytta för medborgarna.

Smartare inköp genom tidig dialog – ett gemensamt initiativ

Upphandlingsmyndigheten (tidigare Konkurrensverket), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Teknikföretagen gav upphandlande myndigheter möjligheter att bli förebilder genom initiativet Smartare inköp genom tidig dialog

Initiativet erbjöd konkret processtöd i specifika upphandlingsprojekt för att förbättra dialogen mellan upphandlande myndigheter och leverantörer.

Erbjudandet omfattade stöd i följande steg:

  • Inledande möte med upphandlande myndighet i syfte att ta fram en tids- och arbetsplan samt ge information om hur tidig dialog kan genomföras i den planerade upphandlingen.
  • Workshop hos den upphandlande myndigheten för att strukturera och beskriva den upphandlande myndighetens behov.
  • Förarbete inför dialogmöte i form av stöd med upplägg, inbjudan och agenda.
  • Genomförande av dialogmöte med potentiella leverantörer.
  • Förarbete inför en-till-en-möten med potentiella leverantörer i form av stöd med upplägg och agenda.
  • Uppföljning och sammanställning av erfarenheter.

Stödet avslutades efter dialogfasen och den upphandlande myndigheten fick själv arbeta med upphandlingsdokument, avtal, annonsering samt utvärdering av inkomna anbud.

Har du frågor?

Har frågor kring initiativet Smartare inköp genom tidig dialog kontakta gärna
Niklas Tideklev, niklas.tideklev@uhmynd.se, tfn 08-586 217 17

Senast uppdaterad:

Relaterad information