Beräkna värdet av det som anskaffas

Värdet av det som ska anskaffas avgör vilket förfarande du kan använda. Det är tröskelvärdenas beloppsvärde som avgör om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda eller de nationella reglerna enligt 19 kap. LOU.

  • Om värdet uppgår till högst cirka 534 890 kronor för organisationer som lyder under LOU och 993 368 kronor för organisationer som lyder under LUF  eller LUFS kan en direktupphandling vara möjlig. Räkna ihop alla direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret när du beräknar beloppsgränsen. Läs mer om direktupphandling.
  • Om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger de så kallade tröskelvärdena kan man använda förenklat förfarande, urvalsförfarande, elektronisk auktion, konkurrenspräglad dialog, projekttävling eller selektivt förfarande vid ett dynamiskt inköpssystem. I särskilda situationer kan man även använda direktupphandling.
  • Om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdena används andra upphandlingsförfaranden såsom öppet eller selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande med föregående annonsering i de fall som anges i lagen (6 kap. 4-5 §§ LOU) eller utan föregående annonsering i de fall som anges i lagen (6 kap. 12, 14, 15 och 17-19 §§ LOU).

Senast uppdaterad:

Relaterad information