Utforma en upphandlingsstrategi

Innan upphandlingen påbörjas är det en god idé att utforma en upphandlingsstrategi för den enskilda upphandlingen för att säkerställa att exempelvis följande frågor har beaktats.

  • Gäller LOU för den aktuella upphandlingen?
  • Finns det ett ramavtal som täcker det aktuella behovet?
  • Har myndigheten tillräcklig kännedom om de olika möjligheter som marknaden erbjuder?
  • Ryms upphandlingen inom budgeten?
  • Är det klart vem som får fatta beslut om att genomföra upphandlingen och vem som är behörig att underteckna det avtal som upphandlingen resulterar i?
  • Innebär upphandlingen någon risk för myndigheten som medför särskilda överväganden innan upphandlingen påbörjas?
  • Har krav som skulle medföra ett onödigt högt pris på det som upphandlas undvikits?
  • Har upphandlingsdokument utformats på ett sätt som möjliggör för innovativa lösningar?
  • Har slutanvändaren fått lämna synpunkter på upphandlingsdokumentet?
  • Finns det någon som har möjlighet att svara på frågor från intresserade leverantörer?

Senast uppdaterad:

Relaterad information