Välj upphandlingsförfarande

Det är den upphandlande myndigheten som väljer vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt för respektive upphandling.

Den upphandlande myndigheten måste dock ta hänsyn till dels värdet av det som ska anskaffas men även om det finns ett giltigt ramavtal som myndigheten omfattas av.

Mer information om de olika upphandlingsförfarandena

Ramavtal

Innan det är dags att påbörja en upphandling undersök alltid först om det finns ett ramavtal som täcker det aktuella behovet. Att använda sig av ett ramavtal innebär i de flesta fall fördelar jämfört med att genomföra upphandlingen själv. Du sparar tid och de ekonomiska villkoren kan vara mer fördelaktiga.

Upphandlande myndigheter har ofta interna regler om att alltid använda ramavtal om sådana finns. Statliga myndigheter ska alltid använda ramavtal som slutits av Statens inköpscentral, om inte någon annan form av avtal sammantaget är bättre för det aktuella behovet.

Läs mer om ramavtal på avropa.se.

Senast uppdaterad:

Relaterad information