Strategiskt inköpsarbete

Strategiskt inköpsarbete syftar till att utveckla inriktningar för inköpsarbetet som ska bidra till att uppfylla organisationens olika uppdrag och mål utifrån beslutade strategier på ett effektivt sätt.

Strategiskt inköp kännetecknas av:

 • Fokus på organisationens uppdrag
 • Integrerat i organisationens övergripande strategier och mål
 • Beslut och förankring på ledningsnivå
 • Helhetssyn
 • Långsiktigt perspektiv
 • Utvecklingsinriktat
 • Tvärfunktionellt arbete
 • Faktabaserad analys
 • Samspel med leverantörsmarknaden
 • Utgör grund för alla inköpsaktiviteter både på taktisk nivå (upphandling, leverantörsrelationer etc.) och operativ nivå (beställningar, leveransbevakning etc.)

Strategiskt inköpsarbete omfattar:

 • Generella inköpsrelaterade strategier för organisation, kompetens, utveckling, verktyg, kommersiella förutsättningar etc.
 • Specifika strategier för olika kategorier av det som köps in.

Inköpsprocessen

Senast uppdaterad:

Relaterad information