Strategiskt inköpsarbete

Strategiskt inköpsarbete är ett arbetssätt för att utveckla inriktningar för inköpsarbetet som bidrar till att på ett effektivt sätt uppfylla organisationens olika uppdrag och mål utifrån beslutade strategier.

Inköpsprocessen

Strategiskt inköp kännetecknas av:

 • Fokus på organisationens uppdrag
 • Integrerat i organisationens övergripande strategier och mål
 • Beslut och förankring på ledningsnivå
 • Helhetssyn
 • Långsiktigt perspektiv
 • Utvecklingsinriktat
 • Tvärfunktionellt arbete
 • Faktabaserad analys
 • Samspel med leverantörsmarknaden
 • Utgör grund för alla inköpsaktiviteter både på taktisk nivå (upphandling, leverantörsrelationer etc.) och operativ nivå (beställningar, leveransbevakning etc.)

Strategiskt inköpsarbete omfattar:

 • Generella inköpsrelaterade strategier för organisation, kompetens, utveckling, verktyg, kommersiella förutsättningar etc.
 • Specifika strategier för olika kategorier av det som köps in.

Senast uppdaterad:

Relaterad information