• Högar och staplar med mynt.

Upphandla

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg.

För att nå den goda affären krävs att den upphandlande myndigheten tar ett strategiskt grepp om inköpsprocessen med allting ifrån behovsanalys och målsättning till uppföljning. Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer. Och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.

För mer information om hur inköpsprocessen fungerar har vi tagit fram steg-för-steg-beskrivningar som hjälper dig förbereda, genomföra och följa upp en upphandling enligt LOU eller LOV.

Relaterad information

Direktupphandling_vagledning.jpg

Direktupphandling

Om du ska köpa in en vara eller tjänst som totalt understiger 534 890 kronor kan detta göras via en så kallad direktupphandling.

Ett par som ser på en läsplatta.

Verktyg för hållbar upphandling

Vi erbjuder praktiska verktyg för organisationer som vill ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.

Arbete ute på ett teplantage.

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.

En ung och en gammal person håller om varandra.

Om valfrihetssystem (LOV)

Om att konkurrensutsätta delar av verksamheten genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem.

Vilka är fördelarna med tidig dialog?

Initiativet "Smartare inköp genom tidig dialog" visar på nyttan.

Webbsänt seminarium

Den 28 april 2016 anordnade vi ett frukostseminarium om de nya upphandlingsreglerna. Seminariet spelades in och webbsändes.

Fler artiklar i samma ämne