Valfrihetswebben

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för Valfrihetswebben, en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem. Valfrihetswebben sköttes tidigare av Konkurrensverket.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här finns annonser till alla valfrihetssystem i landsting, kommuner och hos arbetsförmedlingen. 

Läs mer på Valfrihetswebben.se

Senast uppdaterad: