• Trendens_sidtopp.jpg

Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens nya rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Här samlar vi den senaste statistiken, forskningen och analyserna blandat med goda exempel och spaningar.

Vår förhoppning är att erbjuda dig som läsare intressant läsning och fördjupning som kan leda till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

I Trendens 2017 nr 1 som lanseras januari fokuserar vi på den nationella upphandlingsstrategin och dess sju inriktningsmål. Hur långt har vi kommit och var finns de största gapen och utvecklingsmöjligheterna?

Ladda hem Trendens idag eller beställ ditt eget exemplar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information