Leverantörer och anbud vid upphandling

I genomsnitt lämnade 4,4 anbudsgivare anbud per upphandling 2015. Detta var en minskning jämfört med 2014 då i genomsnitt 4,6 anbudsgivare lämnade anbud per upphandling.

I 55 procent av alla upphandlingar 2015 inkom anbud från tre eller färre anbudsgivare. Det vanligast förekommande antalet anbudsgivare var två.

Fördelning av antal anbudsgivare per upphandling, 2015
Not: Uppgift om antal anbudsgivare saknas för 5 270 upphandlingar (29 procent).
Källa: Visma Commerce AB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2016.

Antalet anbudsgivare var högre vid upphandlingar av ramavtal än vid upphandlingar som inte avser ramavtal. Upphandlingar av ramavtal fick i genomsnitt anbud från 5,5 anbudsgivare 2015 medan upphandlingar av andra avtal i genomsnitt fick anbud från 3,7 anbudsgivare.

Den bransch som i genomsnitt fick anbud från flest anbudsgivare 2015 var hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster. Sådana upphandlingar fick i genomsnitt anbud från 8,3 anbudsgivare.

Nio av tio anbudsgivare var aktiebolag 2014. Den näst vanligaste organisationsformen var enskilda firmor som utgjorde drygt tre procent av anbudsgivarna. Dryga en procent utgjordes av handelsbolag.

I genomsnitt ledde 43 procent av anbuden till kontraktstilldelning 2015. Drygt 57 procent av anbuden ledde inte till kontrakt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information