Upphandlande myndigheter och enheter

Upphandlingsreglerna omfattar statliga myndigheter, kommuner och landsting samt offentligt styrda organ. Drygt 1 100 myndigheter och enheter annonserade upphandlingar 2015.

Långt fler organisationer än så omfattas av upphandlingsreglerna. Många myndigheter och enheter är dock så små att de kan hantera sina anskaffningar genom centralt upphandlade ramavtal eller genom direktupphandlingar.

Kommunerna stod för drygt hälften av alla upphandlingar som annonserades 2015. Med kommuner avses även kommunala förbund och kommunala organ som till exempel stadsdelsförvaltningar. Näst flest upphandlingar, drygt en femtedel, annonserades av kommunala bolag. Kommunala bolag inkluderar i denna redovisning även upphandlingar annonserade av privata bolag inom försörjningssektorerna. Därefter följde statliga myndigheter som stod för drygt en femtedel av alla upphandlingar. Landsting stod tillsammans med landstingsägda bolag för en tiondel av alla upphandlingar 2015.

Andel annonserade upphandlingar efter myndighetstyp 2015
Källa: Visma Commerce AB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2016

Majoriteten av myndigheterna genomför relativt få upphandlingar varje år. De flesta myndigheter annonserade bara en eller ett fåtal upphandlingar 2015. Över hälften av de myndigheter som annonserade minst en upphandling under 2015 genomförde en till fem upphandlingar. 

Andel myndigheter efter antal annonserade upphandlingar 2015
Källa: Visma Commerce AB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2016

Senast uppdaterad:

Relaterad information