71 exempel på socialt ansvarsfull upphandling

Nyhet

EU-kommissionen släppte nyligen en samling lärande exempel om socialt ansvarsfulla offentliga upphandlingar. Med exemplen vill kommissionen visa hur sådana upphandlingar går till i praktiken. Läs och inspireras av hur andra gör. Här finns också exempel från Sverige, bland annat Upphandlingsmyndighetens nationella modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling.

I Europa görs offentliga inköp för stora summor pengar. Med årliga inköp motsvarande 14 procent av EU:s BNP är de offentliga organisationerna starka spelare på marknaden. Det är också många som påverkas av de offentliga inköpen, allt från medborgarna som ska ta del av den service som det offentliga tillhandahåller till de som arbetar och utför tjänsterna på uppdrag av det offentliga.

Med sin stora köpkraft har de offentliga organisationerna stora möjligheter att påverka. Genom att använda offentlig upphandling som ett verktyg för social samhällsutveckling kan offentliga organisationer till exempel bidra till att öka sysselsättningen, förbättra arbetsvillkor, öka integrationen och skapa större tillgänglighet i samhället för alla grupper.

Konkret om effekt och lärdomar

Allt fler offentliga organisationer i EU har börjat dra nytta av offentlig upphandling som verktyg för socialt hållbar utveckling. Och det ger effekt. Det visar de 71 lärande exempel som EU-kommissionen samlat och som ska inspirera fler till att genomföra socialt ansvarfulla upphandlingar. Varje exempel redogör för den effekt som upphandlingen har gett och vilka andra fördelar som har uppnåtts. Man får även ta del av de lärdomar och utmaningar som varje organisation tar med sig. Exemplen kommer från flera olika branscher:

  • Städtjänster och fastighetsskötsel
  • Bygg
  • Måltids- och cateringtjänster
  • Möbler
  • Trädgårdsskötsel
  • Hälsovård
  • Sociala tjänster
  • IT
  • Textil

Låt dig inspireras

I samlingen finns några svenska exempel, dels en städupphandling med sysselsättningskrav i Helsingborg, dels Upphandlingsmyndighetens nationella modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling, som togs fram inom ramen för ett EU-finansierat projekt.

– Det är väldigt positivt att EU-kommissionen lyfter att offentlig upphandling kan vara ett effektivt verktyg för att driva på en socialt hållbar utveckling i samhället. Det är en gedigen och intressant samling exempel som de har tagit fram. Även om förutsättningarna i de olika länderna skiljer sig åt tror jag att alla kan hitta inspiration och kanske få nya uppslag i sitt arbete med offentlig upphandling. Jag rekommenderar verkligen alla som är intresserade av offentliga affärer och hur offentliga medel kan användas ansvarsfullt vid inköp att läsa den här samlingen exempel, säger Patrick Amofah, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

EU-kommissionens 71 exempel på socialt ansvarsfull upphandling finns på EUs webbplats för publikationer

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd