Möjligheter leverantörer har att samarbeta med andra i upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram material för att ge dig som leverantör en god överblick över de möjligheter som finns för samarbete med underleverantörer eller andra samarbetspartners i upphandlingar. Genom samarbete...

Information om hållbarhetsrisker i leveranskedjor

Upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att genomföra en riskanalys för att identifiera om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor i leveranskedjan av den vara eller tjänst som ska upphandlas. Hur ser leveranskedj...

Nytt stöd för hållbar upphandling av fisk och skaldjur

Åtta av tio beredda fiskprodukter som upphandlades år 2017 uppfyllde något av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Nu finns nya hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur som bidrar till att minska fiskets och...

Kommuner och regioner använder statsstödsreglerna inom många olika områden

För att bättre kunna möta kommuners och regioners (tidigare landsting) behov av vägledning om statsstödsfrågor har vi genomfört en enkätundersökning. Jurister och ekonomer vid landets kommuner och regioner har fått svara på...

Stöd för att arbeta strategiskt med inköp inom vård- och omsorgsområdet

Nu finns nytt stöd om hur kommuner och regioner kan arbeta strategiskt med utkontraktering av varor och tjänster inom vård- och omsorgsområdet.