Framgångsfaktorer för sysselsättningskrav

Tydliga mål och att inta leverantörens perspektiv är några av framgångsfaktorerna för att lyckas med att skapa sysselsättning genom offentlig upphandling. Här får du sex tips på hur du framgångsrikt använder offentlig...

Upphandla hållbart med hjälp av märkning

Att använda märkningar i upphandlingar kan vara ett alternativ till hållbarhetskriterier. Märkningar underlättar arbetet med exempelvis kravställning och uppföljning. Men för att det ska vara möjligt att använda en märkning...

Nu uppdaterar vi hållbarhetskriterierna för vitvaror

Kriterierna som nu även omfattar ugnar och spishällar ska säkra upphandling av energieffektiva produkter med låg ljudnivå och med begränsningar av farliga kemikalier. Förslaget till nya kriterier för vitvaror har ett cirkulär...

Nytt stöd för dynamiska inköpssystem

Användningen av dynamiska inköpssystem (DIS) ökar. Nu publicerar vi ett nytt webbstöd för dig som vill börja använda systemet och vill veta mer om fördelarna och hur det fungerar.

Kom i gång med att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor vid upphandling

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som snabbt vill lära dig mer om hur du kan säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor när du upphandlar varor och tjänster.