Makt, medel och möjligheter i fokus i Trendens

Nu kan du läsa den fjärde upplagan av Upphandlingsmyndighetens årliga rapport Trendens som speglar utvecklingen på upphandlingsområdet under 2019. Ta del av hur upphandling använts för att hitta lösningar som möter samhällsmål.

Nytt webbstöd om upphandling av koncessioner

Upphandlingsmyndigheten utökar informationen om upphandling av koncessioner genom ett nytt webbstöd. Stödet beskriver de centrala delarna vid upphandling av en koncession samt lyfter fram skillnader i lagstiftningen.

Så påverkas upphandling av att barnkonventionen har blivit lag

Den 1 januari 2020 började lagen om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) att gälla. Det innebär bland annat att vid upphandlingar som påverkar barn ska upphandlande myndigheter och enheter ta...

Lämna anbud i upphandling? Få tips i vår Anbudsskola

Vad behöver man egentligen tänka på för att lämna anbud i en upphandling? Med vår anbudsskola får du smarta tips och information på hur du kan utvecklas som anbudsgivare.

Nytt stöd för att bedöma om upphandlingar har bestämt gränsöverskridande intresse

Vid en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet ska de grundläggande upphandlingsprinciperna följas om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse. Nu finns det nytt stöd för att bedöma om det finns e...