Strategisk upphandling viktigt för att nå målen i Agenda 2030

Att öka takten i arbetet med att implementera den nationella upphandlingsstrategin skulle bidra till att nå målen i Agenda 2030. Det skriver Upphandlingsmyndigheten i ett yttrande till Miljödepartementet.

Offentlig upphandling i en föränderlig värld

Press Tisdagen den 2 juli arrangerar Upphandlingsmyndigheten tillsammans med SKL Kommentus sex seminarier i Almedalen. Temat är offentlig upphandling i en föränderlig värld. Medverkar gör bland andra Ardalan Shekarabi, civilministe...

Nya arbetsrättsliga villkor för snöskottare

För att snöskottare ska ha schyssta arbetsrättsliga villkor har Upphandlingsmyndigheten i dialog med arbetsmarknadens parter nu kunnat fastställa lägsta nivå på lön för snöskottare. Även nivå på OB-tillägg och övertidsersättn...

Nu publicerar vi riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom flera yrken/tjänster

För att avgöra om upphandlande myndigheter ska tillämpa särskilda arbetsrättsliga villkor behöver de göra en behövlighetsbedömning. Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömningar so...

Nya föreskrifter om registrering av e-faktura i PEPPOL

Nya föreskrifter om registrering av e-faktura träder i kraft den 1 december 2019. Föreskrifterna innebär att upphandlande myndigheter och enheter, som omfattas av e-fakturalagen, ska registrera sig i PEPPOL:s registerfunktion...