Fordonskriterier för att nå ambitiöst klimatmål

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya kriterier för att ställa klimatkrav vid upphandling av fordon. De nya kriterierna fokuserar på låga utsläpp och förnybara drivmedel som biogas, biodiesel och etanol samt el och vätga...

Strategikollen – ny tjänst för att utveckla strategiskt inköpsarbete

Idag lanserar vi Strategikollen. En ny digital tjänst där offentliga organisationer kan uppskatta nivån på sitt strategiska inköpsarbete och få konkreta tips på hur de kan arbeta vidare.

Analysera inköpens klimatpåverkan med Miljöspend

De senaste vetenskapliga rapporterna om klimatförändringarna belyser vikten av att samhällets alla sektorer bidrar mer till att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Upphandlingsmyndigheten arbetar för att offentliga inköp sk...

Nu finns Ethical Trading Initative i Sverige

Svenska företag, fackförbund, civilsamhälle och offentliga aktörer går nu samman för att främja goda arbetsvillkor i produktionsländer. Bildandet av ett svenskt Ethical Trading Initative – ETI Sweden, innebär ett gemensamt...

Antalet anbud i offentliga upphandlingar ökar

Press Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgick år 2017 till 706 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten o...