Oacceptabelt att det saknas nationell statistik om offentliga inköp

Det sägs att offentlig upphandling läcker miljarder. Civilminister Ardalan Shekarabi säger i Dagens industri att det finns allvarliga brister när det gäller offentlig upphandling. Stämmer det? Sanningen är att vi inte med...

Stöd för att efterfråga hållbar medicinteknisk utrustning

Ett led i att minska vårdens driftskostnader och bidra till klimatmålen är att investera i hållbar och energieffektiv medicinteknisk utrustning. Nu finns det uppdaterade hållbarhetskriterier som kan användas vid upphandling.

Påverka kriterierna för hållbar audiovisuell utrustning

I augusti påbörjas revideringen av hållbarhetskriterierna för AV-produkter, det vill säga större skärmar, tv-apparater och projektorer. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med kunskap eller...

Ställ krav vid upphandling för en giftfri vård och omsorg

Nu finns det nya hållbarhetskriterier för upphandling av medicintekniska förbrukningsartiklar. Genom att ställa krav vid upphandling går det att minska risken för att patienter exponeras för hälsofarliga kemiska ämnen.

Nytt stöd för att möta samhällsutmaningar genom beställarnätverk

Beställarnätverk kan möjliggöra tekniksprång och utveckling av innovationer. Nätverken arbetar tillsammans med behov inom ett specifikt område och kan på ett effektivt sätt göra efterfrågan tydlig och lockande för företag.