Ny vägledning om takvolymer i ramavtal

EU-domstolens dom Coopservice behandlar något som kan betraktas som takvolymer i ramavtal. Domen har gett upphov till en mängd frågor och skapat en osäkerhet kring hur ramavtal ska användas. Nu finns en ny vägledning från...

”Våga prata om jäv vid inköp”

Att förebygga jäv är en viktig del i arbetet med att motverka korruption i offentlig sektor. Nu finns nytt stöd som ska göra det lättare att hantera och arbeta emot jäv vid upphandling.

Regelbunden uppföljning av nationella upphandlingsstrategin

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att genomföra och följa upp den nationella upphandlingsstrategin. Vi ska även verka för att den nationella upphandlingsstrategin får genomslag. Det sker genom att informera och vägleda...

Upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg för funktionshinderpolitiken

Upphandlingsmyndigheten håller i sitt yttrande till remissen ”Styrkraft i funktionshinders-politiken SOU 2019:23” med om att upphandling är en av de viktigaste frågorna för att genomföra och följa upp funktionshinderspolitike...

Livesändning Upphandlingsdagen

Upphandlingsdagen arrangerar vi tillsammans med Almega. Här kan du i efterhand se programpunkterna från stora scenen, följ med!