Förhandsannonsera dina upphandlingar och få fler anbud!

Använd förhandsannonsering för att skapa intresse för planerade upphandlingar. Förhandsannonsering kan också användas för att förkorta anbudstider och i vissa fall som alternativ till annonsering för att minska det...

Påverka kriterierna för hållbara städtjänster

I augusti påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för städtjänster. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast d...

Hjälp oss hitta upphandlingar där man har säkerställt schyssta arbetsvillkor och hur dessa har följts upp

Genom att ställa krav på schyssta arbetsvillkor i upphandlingar bidrar du som upphandlande myndighet till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Nu behöver vi din hjälp med att lyfta fram exempel på hur man följer...

Risk för korruption kvarstår om prisavtal för läkemedel lagregleras

En lagreglering av prisavtal för läkemedel och medicintekniska produkter löser inte de problem som finns i det nuvarande systemet. Det understryker Upphandlingsmyndigheten i ett yttrande till Socialdepartementet.

Livesändning: Upphandling som möjliggörare för innovation

Klockan 13:00 idag börjar livesändningen. På detta seminarium presenterar vi begreppet innovationsupphandling och hur det kan möjliggöra bättre lösningar för offentlig verksamhet i samverkan med näringslivet. Följ med här!