Med uppdrag att öka tilliten till det offentliga

Upphandlingsmyndigheten arbetar aktivt för att stärka säkerheten och minska risk för korruption i inköpsprocessen. Vi deltar nu i ett gemensamt europeiskt samarbete, som leds av Svenska Institutet för Standarder (SIS), för at...

Samverkan för hållbar upphandling

Under onsdagen höll Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Kammarkollegiet en utbildningsdag på temat upphandling för en hållbar framtid. Inbjudna var beslutsfattare och inköpsansvariga på de myndigheter som ingår i...

Nu uppdaterar vi hållbarhetskriterierna för städtjänster

En av nyheterna i kriterieförslaget är att det innehåller krav på miljömärkta städkemikalier. Kravet är tänkt att underlätta både vid anbudslämnande och vid uppföljning utan att kompromissa med de viktigaste miljöaspekterna f...

Vi behöver bättre regler för utbyte av myndighetsinformation i upphandlingar

Det finns skäl till att många verksamheter omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Det handlar om att värna den personliga integriteten och att skapa förtroende. Känsliga personuppgifter ska inte kunna delas hur som helst....

Trafikverket: ”Följ upp sysselsättningskraven och berätta om resultaten”

Trafikverket hjälper årligen hundratals personer tillbaka till arbetsmarknaden genom att ställa krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling. Leverantörer som inte lyckas leva upp till kraven kan få böt...