LOU och exploateringsavtal

Upphandlingsmyndigheten utformar nytt praktiskt användbart stöd gällande LOU och exploateringsavtal. Välkomna att dela med er av erfarenheter kring anläggnings- och byggarbeten vid exploatering.

Delredovisning i upphandlings- och innovationsstöd för beställare

Upphandlingsmyndighetens uppdrag att främja innovationsupphandling, genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens för beställare, delredovisades under april till Näringsdepartementet.

Upphandla för en giftfri miljö

I förra veckan avslutades en landsomfattande seminarieserie på temat Upphandling som verktyg i arbetet för en giftfri vardag. Under drygt ett år har över 750 deltagare fått ta del av kunskaper om kemikalielagstiftning och...

Nytt uppdrag att genomföra en studie om vissa inköpsvärden

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att genomföra en förberedande studie för att ta reda på vilka uppgifter om inköpsvärden som är lämpliga och möjliga att samla in. Detta är en del i arbetet med att förbättra och bred...

Kriteriearbete och fördjupning av branschdialoger – på gång inom livsmedel och måltidstjänster

Vi bjuder in till två evenemang innan sommaren inom området livsmedel och måltidstjänster. Vi välkomnar deltagare från branschaktörer att delta och aktivt bidra till hållbara upphandlingar.