Hjälp oss hitta upphandlingar där man har säkerställt schyssta arbetsvillkor och hur dessa har följts upp

Genom att ställa krav på schyssta arbetsvillkor i upphandlingar bidrar du som upphandlande myndighet till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Nu behöver vi din hjälp med att lyfta fram exempel på hur man följer...

Risk för korruption kvarstår om prisavtal för läkemedel lagregleras

En lagreglering av prisavtal för läkemedel och medicintekniska produkter löser inte de problem som finns i det nuvarande systemet. Det understryker Upphandlingsmyndigheten i ett yttrande till Socialdepartementet.

Livesändning: Upphandling som möjliggörare för innovation

Klockan 13:00 idag börjar livesändningen. På detta seminarium presenterar vi begreppet innovationsupphandling och hur det kan möjliggöra bättre lösningar för offentlig verksamhet i samverkan med näringslivet. Följ med här!

Pågående och planerade riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom olika yrkesgrupper

Vi publicerar nu en lista med vårt pågående och planerade arbete under 2019 med riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom olika yrkesgrupper.

Tyck till om hållbarhetskriterier för simhallar

Många simhallar är i stort behov av renovering och ombyggnation om man inte väljer att bygga nytt. Det handlar om komplexa byggnader med stor miljö- och klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram...