Ta tillvara företagens innovationskraft i offentlig upphandling

Press DEBATT publicerad i Ny Teknik | Sverige står inför en mängd samhällsutmaningar och många av dem är akuta att hantera redan idag. Vi måste arbeta aktivt för att leva upp till målen i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen...

Så mycket tjänar samhället på sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Press Kan man räkna på den samhällsekonomiska effekten av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling? Ja, nu kan man det. Upphandlingsmyndigheten lanserar en beräkningsmodell som svarar på vad effekten av sysselsättning...

Är vi Sveriges modernaste myndighet?

På Kvalitetsmässan i nästa vecka utses Sveriges modernaste myndighet 2019. Upphandlingsmyndigheten har en god chans att kamma hem utmärkelsen.

Uppdaterade hållbarhetskriterier för pappersprodukter

Den största miljöpåverkan från pappersprodukter är den råvaru- och energianvändning och de utsläpp som sker vid tillverkningen. Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat hållbarhetskriterierna för mjukpapper, tryck- och...

Tyck till om hållbarhetskriterierna för AV-produkter

Genom att ställa miljökrav när tv, storbildsskärmar och projektorer upphandlas kan energianvändningen vid drift minska, farliga kemikalier begränsas och produkterna utformas för att underlätta återvinning. Upphandlingsmyndigh...