Tyck till om nya delar i stödet för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Fram till den 7 juni kan du lämna synpunkter på våra förslag till kompletteringar av stödet för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Ta chansen och tyck till!

Enklare att göra hållbar upphandling av kemtekniska produkter

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för kemtekniska produkter bidrar till att minska innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen samt att öka efterfrågan på spårbar palmolja. Kriterierna ökar även möjligheten till...

Hållbar upphandling av skrivare och kopiatorer blir enklare

Nu blir det enklare att upphandla dokumenthanteringsprodukter som är energieffektiva, har funktioner för att minska pappersförbrukningen och inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Upphandlingsmyndighetens nya...

Hur du kan tillämpa arbetsrättsliga villkor i ett strategiskt inköpsarbete

Vi publicerar nu ett webbstöd för hur du kan använda bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling i ett strategiskt inköpsarbete. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen.

Kommuner och regioner har möjligheter att lämna statsstöd

Kommuner och regioner får i vissa fall lämna statsstöd. Då måste de tillämpa statsstödsreglerna. Upphandlingsmyndigheten har publicerat ett nytt webbstöd med information om hur statsstöd kan utformas enligt regelverket.