Nytt stöd för en digital inköpsprocess

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nytt och förbättrat webbstöd för den digitala inköpsprocessen. Stödet innehåller en uppdaterad beskrivning av e-upphandling och nytt fördjupande material om e-handel.

Så arbetar vi med hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är ett uppskattat och efterfrågat verktyg. Hållbarhetskriterier är ett praktiskt verktyg för att realisera offentlig sektors mål inom hållbar upphandling och de driver marknaden...

Innovationsupphandling möjliggör spetsteknologiska lösningar

En vanlig uppfattning bland upphandlande myndigheter är att inköp av spetsteknik och avancerade systemlösningar är svårt. Därtill innebär det innovationsupphandling som anses vara tids- och kostnadskrävande. Det ses därför of...

Nytt stöd kring livsmedelsupphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nytt förbättrat webbstöd kring livsmedelsupphandling. Genom tydligare målgruppsanpassning och nya aktuella texter vill vi ge den som arbetar med upphandling av livsmedel eller...

Valfrihetswebben nu i ny förbättrad version

Valfrihetswebben är den nationella annonsplatsen där samtliga tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) ska annonseras. Upphandlingsmyndigheten lanserar nu en ny och förbättrad version av webbplatsen, med responsiv...