Ny bedömning från Skatteverket påverkar hantering av bevis vid upphandling

Flera uppgifter på skattekontot omfattas från den 6 mars 2019 av sekretess. Det är innebörden av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Bland annat lämnas inte längre viss information ut till upphandlande myndigheter v...

Praktiskt stöd för att säkerställa hållbara leveranskedjor vid inköp

Nu blir det enklare att genomföra inköp med villkor som syftar till att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor. Vi har tagit fram en modell för att beskriva hur inköpsprocessen kan se ut. Ett offentligt inköp består av så...

Upphandlingsmyndighetens stöd används mer

Upphandlingsmyndigheten har publicerat årsredovisningen för 2018. Där beskriver myndigheten ett händelserikt år med stort fokus på kundorienterat upphandlingsstöd för sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Fokusområden för upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Press Varje dag serveras tre miljoner måltider på skolor, äldreboende och sjukhus. Upphandlingsmyndigheten har identifierat sju fokusområden för att utveckla den offentliga affären för livsmedel och måltidstjänster. Logistik och...

Framgångsrika Skottland – så lyckas de med sysselsättningskrav

Skottland har ställt sysselsättningskrav i offentlig upphandling i många år, långt innan den nya EU-lagstiftningen. Drygt två tredjedelar av alla stora upphandlingar görs med sysselsättningskrav. Vad kan vi lära av dem?