Sysselsättningskrav gav över 3000 jobb i Rotterdam

De socio-ekonomiska utmaningarna i Rotterdam är stora. Det har lett till ett paradigmskifte i synen på arbetsmarknadsutmaningarna. Sysselsättningskrav i offentlig upphandling har blivit ett reellt verktyg i kampen mot...

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor – viktig fråga för 2018

Regeringen bereder ett lagförslag som innebär att inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor och att upphandlande...

Positivt med åtgärder för förbättrad statistik på upphandlingsområdet

Upphandlingsmyndigheten har sedan starten verkat för bättre statistik om upphandling och välkomnar därför promemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48). Upphandlingsmyndigheten är överlag positiv till förslagen so...

Stöd för hållbara inköp av fisk i offentliga kök

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en uppdaterad lista till stöd för upphandlare och kostansvariga i offentliga kök som vill ta ett hållbarhetsansvar vid beställning av fisk.

Uppdaterade hållbarhetskriterier för textil och tvätt-och textilservice

I samråd med expertgrupperna för textil och tvätt- och textilservice har vi uppdaterat hållbarhetskriterierna för dessa produktgrupper. Uppdateringarna publicerades den 21 december.