Enklare formulär förbättrar europeisk upphandlingsstatistik

Som ett led i digitaliseringen av den offentliga upphandlingen har Europeiska kommissionen beslutat om en större uppdatering av standardformulären för upphandling (e-Forms). De nya formulären gör det enklare för upphandlande...

Arbetsrättsliga villkor i upphandling för konkurrens på lika villkor

Press DEBATT publicerad på gp.se 3/10 | Det är viktigt med konkurrens inom offentlig upphandling för att våra gemensamma resurser ska användas effektivt. Men det måste vara konkurrens på lika och schyssta villkor. Det förekommer id...

Framgångsrik matchning vid upphandling med sysselsättningskrav

Stockholms stad ställer krav på sysselsättning i sina upphandlingar – och gör matchningen till ett stöd för både arbetslösa och leverantörer. För en hemlös kvinna ledde till exempel ett jobb på Stockholm Parkering till en...

10 projekt inom innovationsupphandling visar vikten av tvärfunktionellt arbete

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att möta samhällsutmaningar. Det är ett sätt att driva på utveckling av nya lösningar, som stödjer och utvecklar den offentliga verksamheten.

Upphandla fuktsäkert med hållbarhetskriterier

Fukt är byggnadens och byggmaterialens stora fiende. Att sanera och reparera är dyrt och leder till miljöbelastning genom ökad material- och energianvändning. Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat sina hållbarhetskriterier o...