Nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2018

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2018. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Nya insikter om överprövning av offentlig upphandling

Press En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. Det visar den rapport som Upphandlingsmyndigheten har lämnat öv...

Lämna synpunkter på våra nya hållbarhetskriterier för engångstextilier för sjukvården

Vi har tagit fram nya hållbarhetskriterier för engångstextilier för sjukvården. Kriterierna omfattar krav på farliga ämnen, redovisning av materialslag, redovisning av produktens klimatpåverkan och krav på viss andel biobaser...

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för datorer och bildskärmar

Vi har uppdaterat och utökat våra hållbarhetskriterier för datorer och bildskärmar. Kriterierna har uppdaterats med krav på farliga ämnen, livslängd, och möjlighet till återvinning. Fram till den 30 januari 2018 har du nu...

Arbetsrättsliga villkor för städtjänster i praktiken

Nu är det enklare att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandling av städtjänster. Ta stöd av Upphandlingsmyndighetens behövlighetsbedömning av branschen, övergripande kontraktsvillkor, tillämpningsanvisningar för hur...