Obligatorisk e-faktura – nu är det dags!

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya europeiska...

Nya arbetsrättsliga villkor för måleriarbeten

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter utformat särskilda arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid för måleriarbeten.

Nationell statistik om inköpsvärden behövs

Press Den offentliga upphandlingen omsätter årligen cirka 700 miljarder kronor och har stor betydelse för samhällsekonomin. Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen genomfört en studie om vilka uppgifter om inköpsvärden...

Kompletterat stöd om innovationspartnerskap

Innovation är en viktig del i en framtida smart och hållbar tillväxt. Ett exempel på möjligheterna för upphandlande myndigheter och enheter att använda innovation i den offentliga upphandlingen är innovationspartnerskap.

Uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av inomhusbelysning

Den energi som används för belysning kan halveras med LED-teknik och effektiv styrning. Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla belysning som är energieffektiv och av god kvalitet.