Uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av inomhusbelysning

Den energi som används för belysning kan halveras med LED-teknik och effektiv styrning. Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla belysning som är energieffektiv och av god kvalitet.

Tyck till om hållbarhetskriterier för läkemedel

Samma läkemedel som gör människor friska kan vara en belastning för miljön. Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen läkemedel. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna....

Stöd för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor vid upphandling finns nu även på engelska

Nu är stödmaterialet om arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor översatt till engelska. Stödet innehåller information och vägledning kring hur upphandlingar med sådana villkor kan...

När EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär stängs är Region Skåne redo

Många upphandlande myndigheter har hitintills förlitat sig på Kommissionens webbtjänst för att ta fram ett formulär för leverantörers egenförsäkran, ett så kallat ESPD-formulär. Men den 18 april 2019 stängs den webbtjänsten....

Nu publicerar vi mer information om EU:s statsstödsregler

Kommuner och landsting berörs av EU:s statsstödsregler i många sammanhang. Du som hanterar dessa frågor hittar nu mer information om regelverket på vår webbplats. Vi svarar på frågorna vad som räknas som statsstöd och vad de...