Så kan kompetensgapet fyllas

Kunskap om arbetsmarknaden och en smidig rekryteringsprocess är nödvändigt för att sysselsättningskrav i offentlig upphandling ska ge rätt effekt. Under en tvådagars workshop fördjupade sig projektet Sysselsättning genom...

Uppdaterade arbetsrättsliga villkor inom byggområdet

De arbetsrättsliga villkor som Göteborgs Stad, Malmö stad och Stockholms stad tagit fram för upphandling av byggentreprenader har justerats efter att kollektivavtalen har omförhandlats av parterna.

Medvetet beslutsfattanden i fokus i nytt nummer av Trendens

I det andra numret av Trendens – Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet – fokuserar vi på hur medvetna beslut kan påverka upphandlingar och därmed organisationers uppsatta mål.

Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. I samverkan med Upphandlingsmyndigheten, och i samråd med andra aktörer, presenterar nu SMHI flera förslag som kan underlätta...

Gemensam beredning kan skapa enhetligare regler

Upphandlingsmyndigheten anser att förslag om nya regler vid upphandling av välfärdstjänster i första hand bör beredas gemensamt med utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt...