Ingen risk för oschyssta arbetsrättsliga villkor för bussförare eller parkförvaltare

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömningar för bussförare i kollektivtrafik och parkförvaltare. Dessa är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var d...

Upphandling ett viktigt samhällspolitiskt styrmedel

Upphandlingsmyndigheten har lämnat sitt remissvar på utredningen om styrmedel för att främja biobränsle för flyget. Det är positivt att utredningen lyfter fram offentlig upphandling som ett styrmedel för att nå miljömål. Men...

Risk för oschyssta arbetsrättsliga villkor för godsförare och vid flyttjänster

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för godsförare och vid flyttjänster. Den är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för...

Risk för oschyssta arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbetare

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för tvätteriarbetare. Den är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor...

Botkyrka kommun om modellen för sysselsättningskrav: ”Vi har testat alla steg”

Snart blir det lika självklart att ställa sysselsättningskrav som att ställa miljökrav. Det säger tidigare upphandlingschefen i Botkyrka, Anders Kuylser. Botkyrka kommun har provat den nationella modellen för sysselsättningsk...