Ny vägledning för schysst konkurrens

”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens” heter en ny vägledning framtagen av Stora branschgruppen. Vägledningen är tänkt att vara en hjälp i upphandlarens eller inköparens arbete med att kontrollera leverantörer...

Hjälp oss hitta upphandlingar som gör skillnad

Varje år görs det mer än 18 000 offentliga upphandlingar i Sverige. I många av dem ställs drivande sociala eller miljömässiga krav. Nu behöver vi din hjälp att lyfta fram exempel på hållbara upphandlingar som kan inspirera...

LOU och exploateringsavtal

Upphandlingsmyndigheten utformar nytt praktiskt användbart stöd gällande LOU och exploateringsavtal. Välkomna att dela med er av erfarenheter kring anläggnings- och byggarbeten vid exploatering.

Delredovisning i upphandlings- och innovationsstöd för beställare

Upphandlingsmyndighetens uppdrag att främja innovationsupphandling, genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens för beställare, delredovisades under april till Näringsdepartementet.

Upphandla för en giftfri miljö

I förra veckan avslutades en landsomfattande seminarieserie på temat Upphandling som verktyg i arbetet för en giftfri vardag. Under drygt ett år har över 750 deltagare fått ta del av kunskaper om kemikalielagstiftning och...