Nationell statistik om inköpsvärden behövs

Press Den offentliga upphandlingen omsätter årligen cirka 700 miljarder kronor och har stor betydelse för samhällsekonomin. Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen genomfört en studie om vilka uppgifter om inköpsvärden...

Kompletterat stöd om innovationspartnerskap

Innovation är en viktig del i en framtida smart och hållbar tillväxt. Ett exempel på möjligheterna för upphandlande myndigheter och enheter att använda innovation i den offentliga upphandlingen är innovationspartnerskap.

Uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av inomhusbelysning

Den energi som används för belysning kan halveras med LED-teknik och effektiv styrning. Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla belysning som är energieffektiv och av god kvalitet.

Tyck till om hållbarhetskriterier för läkemedel

Samma läkemedel som gör människor friska kan vara en belastning för miljön. Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen läkemedel. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna....

Stöd för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor vid upphandling finns nu även på engelska

Nu är stödmaterialet om arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor översatt till engelska. Stödet innehåller information och vägledning kring hur upphandlingar med sådana villkor kan...