Ny kartläggning av etiskt ansvarsfull upphandling i Europa

Vår senaste uppdragsrapport ”Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe” redovisar bland annat hur upphandlande myndigheter och enheter i olika europeiska länder arbetar för att se till att krav på goda...

Klartecken för sysselsättning i offentlig upphandling

Nu har ESF-rådet gett klartecken till genomförandefasen av projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling. Det betyder att en nationell modell för sysselsättningskrav ska vara klar i slutet av 2019, berättar...

Det offentliga upphandlar för 642 miljarder

Press Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige var cirka 642 miljarder kronor 2015. Det motsvarar drygt en sjättedel av Sveriges BNP. När idéburna organisationer deltar i upphandlingar vinner de oftare kontrakt än andra...

Träffa Erika och Linnea på Kvalitetsmässan

Upphandlingsmyndigheten uppdrag är att ge stöd och råd till både upphandlande organisationer och leverantörer. Varje år besvarar organisationens jurister och specialister tusentals frågor från en mängd olika aktörer. Erika oc...

Statskontoret tittar närmare på Upphandlingsmyndigheten

När Upphandlingsmyndigheten bildades fick Statskontoret i uppdrag att utvärdera den nya myndigheten och på tisdagen 31 oktober släpptes rapporten. Den visar att mycket har kommit på plats, men en del återstår att göra.