Så här hämtar du in uppgifter om leverantörers obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

Upphandlingsmyndigeten har tagit fram ett webbstöd där vi informerar om hur du kan hämta in uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter i upphandlingar.

Tyck till om vårt uppföljningsstöd för arbetsrättsliga villkor

Genom att verkligen följa upp de arbetsrättsliga villkor som ställs i upphandlingen skapas trovärdighet för verksamheten. Om ingen uppföljning sker finns det risk för att oseriösa företag gynnas. De företag som inte uppfyller...

Offentlig upphandling för minskad klimatpåverkan

Press DEBATT| De svenska utsläppen av växthusgaser ska ner till noll senast år 2045. Men utsläppen minskar långsamt. Med nuvarande takt kommer vi inte att nå målet. Ett sätt att öka takten är att i offentliga upphandlingar ställa...

Risk för oskäliga arbetsrättsliga villkor för parkskötare

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för parkskötare. Den är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor. Vår...

Ingen risk för oschyssta arbetsrättsliga villkor för ventilationsarbetare och sopbilsförare

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömningar för ventilationsarbetare och sopbilsförare. De kan användas som vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var de...