Risk för oskäliga arbetsrättsliga villkor för skogsvårdare

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för skogsvårdare. Den är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor. Vå...

Barcelonas väg till hållbar upphandling

Ett paradigmskifte har ägt rum inom Barcelonas offentliga upphandling. Från utvärdering på lägst pris är nu hållbarhet i fokus. En stor anledning till behovet av förflyttning var hög arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden...

Möjligheter leverantörer har att samarbeta med andra i upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram material för att ge dig som leverantör en god överblick över de möjligheter som finns för samarbete med underleverantörer eller andra samarbetspartners i upphandlingar. Genom samarbete...

Information om hållbarhetsrisker i leveranskedjor

Upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att genomföra en riskanalys för att identifiera om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor i leveranskedjan av den vara eller tjänst som ska upphandlas. Hur ser leveranskedj...

Nytt stöd för hållbar upphandling av fisk och skaldjur

Åtta av tio beredda fiskprodukter som upphandlades år 2017 uppfyllde något av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Nu finns nya hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur som bidrar till att minska fiskets och...