Kommuner och regioner använder statsstödsreglerna inom många olika områden

För att bättre kunna möta kommuners och regioners (tidigare landsting) behov av vägledning om statsstödsfrågor har vi genomfört en enkätundersökning. Jurister och ekonomer vid landets kommuner och regioner har fått svara på...

Stöd för att arbeta strategiskt med inköp inom vård- och omsorgsområdet

Nu finns nytt stöd om hur kommuner och regioner kan arbeta strategiskt med utkontraktering av varor och tjänster inom vård- och omsorgsområdet.

Strategisk upphandling viktigt för att nå målen i Agenda 2030

Att öka takten i arbetet med att implementera den nationella upphandlingsstrategin skulle bidra till att nå målen i Agenda 2030. Det skriver Upphandlingsmyndigheten i ett yttrande till Miljödepartementet.

Offentlig upphandling i en föränderlig värld

Press Tisdagen den 2 juli arrangerar Upphandlingsmyndigheten tillsammans med SKL Kommentus sex seminarier i Almedalen. Temat är offentlig upphandling i en föränderlig värld. Medverkar gör bland andra Ardalan Shekarabi, civilministe...

Nya arbetsrättsliga villkor för snöskottare

För att snöskottare ska ha schyssta arbetsrättsliga villkor har Upphandlingsmyndigheten i dialog med arbetsmarknadens parter nu kunnat fastställa lägsta nivå på lön för snöskottare. Även nivå på OB-tillägg och övertidsersättn...