Lämna synpunkter på våra nya hållbarhetskriterier för engångshandskar inom vård och omsorg

Vi har tagit fram nya hållbarhetskriterier för engångshandskar inom vård och omsorg. De omfattar krav gällande farliga ämnen, kända allergener, ingående kemikalier, och hygienkontroll. Fram till den 26 april 2018 har du...

Vi tar över arbetsrättsliga villkor inom byggområdet från Stockholm, Göteborg och Malmö

Upphandlingsmyndigheten tar över ansvaret för de villkor som ska ge anställda i byggentreprenader schyssta arbetsvillkor. Myndigheten och städerna är eniga om att Upphandlingsmyndigheten är bäst lämpad att förvalta och utveck...

Nytt stöd för en digital inköpsprocess

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nytt och förbättrat webbstöd för den digitala inköpsprocessen. Stödet innehåller en uppdaterad beskrivning av e-upphandling och nytt fördjupande material om e-handel.

Så arbetar vi med hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är ett uppskattat och efterfrågat verktyg. Hållbarhetskriterier är ett praktiskt verktyg för att realisera offentlig sektors mål inom hållbar upphandling och de driver marknaden...

Innovationsupphandling möjliggör spetsteknologiska lösningar

En vanlig uppfattning bland upphandlande myndigheter är att inköp av spetsteknik och avancerade systemlösningar är svårt. Därtill innebär det innovationsupphandling som anses vara tids- och kostnadskrävande. Det ses därför of...