Tyck till om uppdaterade hållbarhetskriterier för medicinteknisk utrustning

Genom att ställa drivande miljökrav i offentlig upphandling kan energianvändningen för medicinteknisk utrustning minska och användningen av farliga ämnen begränsas. Upphandlingsmyndigheten uppdaterar nu hållbarhetskriterierna...

Tyck till om kriterier för dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial. De nya kriterierna har ett utökat cirkulärt perspektiv . Vi vill gärna ha dina synpunkter på de nya...

Uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av kaffe, te och kakao

Att vid upphandling av livsmedel ställa krav på miljömässigt och socialt ansvarfull produktion kan bidra till ökad global hållbarhet. Upphandlingsmyndighetens uppdaterade kriterier för kaffe, te och kakao omfattar sociala och...

Tyck till om hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter

Kemisk-tekniska produkter påverkar både människa och miljö. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandling kan den negativa miljöpåverkan minska. I Upphandlingsmyndighetens förslag till nya kriterier finns bland annat krav ...

Nytt utökat juridiskt upphandlingsstöd

Vi erbjuder nytt utökat stöd kopplat till området upphandlingsrätt. Stödet är fokuserat på bland annat inköpscentraler, samordnad upphandling, upphandlingsskadeavgift och särskilda kontraktsvillkor.