Nu publicerar vi riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom flera yrken/tjänster

För att avgöra om upphandlande myndigheter ska tillämpa särskilda arbetsrättsliga villkor behöver de göra en behövlighetsbedömning. Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömningar so...

Nya föreskrifter om registrering av e-faktura i PEPPOL

Nya föreskrifter om registrering av e-faktura träder i kraft den 1 december 2019. Föreskrifterna innebär att upphandlande myndigheter och enheter, som omfattas av e-fakturalagen, ska registrera sig i PEPPOL:s registerfunktion...

Oacceptabelt att det saknas nationell statistik om offentliga inköp

Det sägs att offentlig upphandling läcker miljarder. Civilminister Ardalan Shekarabi säger i Dagens industri att det finns allvarliga brister när det gäller offentlig upphandling. Stämmer det? Sanningen är att vi inte med...

Stöd för att efterfråga hållbar medicinteknisk utrustning

Ett led i att minska vårdens driftskostnader och bidra till klimatmålen är att investera i hållbar och energieffektiv medicinteknisk utrustning. Nu finns det uppdaterade hållbarhetskriterier som kan användas vid upphandling.

Påverka kriterierna för hållbar audiovisuell utrustning

I augusti påbörjas revideringen av hållbarhetskriterierna för AV-produkter, det vill säga större skärmar, tv-apparater och projektorer. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med kunskap eller...