Offentliga upphandlingar en mångmiljardaffär

Press Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2016 till 683 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten o...

Seminarieserie: Innovationsupphandling som möjliggör

Hur kan innovationsupphandling möjliggöra bättre lösningar för offentlig verksamhet och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag? Tillsammans med en rad samverkande organisationer genomför vi en seminarieserie om jus...

Hur inköp av välfärdstjänster genomförs är avgörande för medborgarna

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissvar på huvudbetänkandet ”Med tillit växer handlingsutrymmet” och delbetänkande ”En lärande tillsyn”. Styrnings- och ledningsfrågor är avgörande för att utveckla välfärdssektorn. Men en...

Svenskt kompetenscenter inom innovationsupphandling

Press Innovationsupphandling kan bidra till att skapa nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Upphandlingsmyndigheten, som är ett etablerat kompetenscenter i EU inom innovationsupphandling, deltar i EU-projektet Procure2Innova...

Tyck till om hållbarhetskriterier för medicintekniska förbrukningsartiklar

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen medicintekniska förbrukningsartiklar. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna inom undergrupperna infusionsaggregat,...