Ny film om funktionskrav - Gävleborg

Inköp Gävleborg skulle förnya sitt avtal om skadedjursbekämpning för Gävle kommun och ett antal kommunala bolag. I upphandlingen valde Inköp Gävleborg att arbeta med tidig dialog och ställa funktionskrav.

Uppdrag att kartlägga överprövade upphandlingar

Sverige hör till de EU-länder som har störst andel överprövade upphandlingar. År 2015 ansökte leverantörerna om överprövning i omkring 8 procent av alla upphandlingar. År 2016 ökade antalet inkomna överprövningar till domstol...

Sverige har fått en ny elsäkerhetslag som trädde i kraft den 1 juli 2017

För dig som ska upphandla elinstallationer innebär den nya lagen att du kan lättare kontrollera att de företag som upphandlas för att utföra elinstallationer följer elsäkerhetslagen.

Sommaröppettider för vår frågeservice

Frågeservice via telefon har begränsade öppettider den 10 juli till den 4 augusti. Men du når oss alltid via vår frågeportal.

Frågor och svar om arbetsrättsliga villkor

Här publicerar vi svar på de frågor som kom in under vårt frukostseminarium om arbetsrättsliga villkor i upphandling som arrangerades den 15 juni 2017.