Ställ krav vid upphandling för en giftfri vård och omsorg

Nu finns det nya hållbarhetskriterier för upphandling av medicintekniska förbrukningsartiklar. Genom att ställa krav vid upphandling går det att minska risken för att patienter exponeras för hälsofarliga kemiska ämnen.

Nytt stöd för att möta samhällsutmaningar genom beställarnätverk

Beställarnätverk kan möjliggöra tekniksprång och utveckling av innovationer. Nätverken arbetar tillsammans med behov inom ett specifikt område och kan på ett effektivt sätt göra efterfrågan tydlig och lockande för företag.

Förhandsannonsera dina upphandlingar och få fler anbud!

Använd förhandsannonsering för att skapa intresse för planerade upphandlingar. Förhandsannonsering kan också användas för att förkorta anbudstider och i vissa fall som alternativ till annonsering för att minska det...

Påverka kriterierna för hållbara städtjänster

I augusti påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för städtjänster. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast d...

Hjälp oss hitta upphandlingar där man har säkerställt schyssta arbetsvillkor och hur dessa har följts upp

Genom att ställa krav på schyssta arbetsvillkor i upphandlingar bidrar du som upphandlande myndighet till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Nu behöver vi din hjälp med att lyfta fram exempel på hur man följer...