Stöd för hållbara inköp av fisk i offentliga kök

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en uppdaterad lista till stöd för upphandlare och kostansvariga i offentliga kök som vill ta ett hållbarhetsansvar vid beställning av fisk.

Uppdaterade hållbarhetskriterier för textil och tvätt-och textilservice

I samråd med expertgrupperna för textil och tvätt- och textilservice har vi uppdaterat hållbarhetskriterierna för dessa produktgrupper. Uppdateringarna publicerades den 21 december.

Nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2018

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2018. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Nya insikter om överprövning av offentlig upphandling

Press En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. Det visar den rapport som Upphandlingsmyndigheten har lämnat öv...

Lämna synpunkter på våra nya hållbarhetskriterier för engångstextilier för sjukvården

Vi har tagit fram nya hållbarhetskriterier för engångstextilier för sjukvården. Kriterierna omfattar krav på farliga ämnen, redovisning av materialslag, redovisning av produktens klimatpåverkan och krav på viss andel biobaser...