Nu blir det lättare att ta del av våra arbetsrättsliga villkor

Upphandlingsmyndigheten publicerar nu arbetsrättsliga villkor i vår kriteriedatabas. Databasen innehåller förslag på hållbarhetskriterier som kan ställas inom olika områden.

Upphandling ett potentiellt kraftfullt arbetsmarknadsverktyg

Sysselsättningskrav i offentlig upphandling kan vara ett framgångsrikt arbetsmarknadsverktyg med mer positiva ekonomiska effekter jämfört med andra arbetsmarknadsinitiativ – åtminstone i Finland. Det visar en studie av...

Enklare att öka sysselsättning genom offentlig upphandling

Press Nu blir det enklare att dra nytta av offentliga inköp för att möta utmaningar på arbetsmarknaden. Upphandlingsmyndigheten släpper en första version av en modell för hur offentlig upphandling kan ge ökade möjligheter till...

Nationell modell för sysselsättningskrav i upphandling

På DN Debatt presenterar Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek tillsammans med Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, tankarna bakom en ny nationell modell för att ställa sysselsättningskrav i...

Inköp i en föränderlig värld

Temat för Trendens 2018, Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet, är inköp i en föränderlig värld. Trendens, som i år är mer digitalt tillgänglig, ger kunskap och inspiration om hur...