Stor klimatpåverkan av offentliga inköp

Press Trycksatta gaser och industrigaser har mycket stor klimatpåverkan. Det visar en analys av den offentliga sektorns inköp och vilka inköp som leder till störst klimatpåverkan, som Upphandlingsmyndigheten presenterade vid ett...

Ny film om dialog i upphandling

Stockholms läns landsting genomförde en omfattande upphandling av ortopediska implantat. Totalt handlade det om cirka 92 000 olika artiklar. Landstinget valde att arbeta med dialog för att bland annat ta tillvara leverantörer...

Så kan upphandling användas för att skapa jobb för nyanlända

Nu har den första transnationella workshopen inom ramen för projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling genomförts. Workshopen, som arrangerades av den finska myndigheten Institutet för Hälsa och Välfärd under tre...

Datum satt för Upphandlingsmyndighetens årskonferens

Den första december är det dags för Upphandlingsmyndighetens årskonferens. På konferensen diskuteras de senaste nyheterna inom offentlig upphandling och det finns möjlighet till fördjupning inom olika intresseområden. Missa...

Nytt regeringsuppdrag om överprövningar

Upphandlingsmyndigheten har precis fått ett regeringsuppdrag. Det ska genomföras i samverkan med Konkurrensverket och handlar om att ta reda på hur många överprövningar av offentlig upphandling som sker i Sverige. Och varför.