Risk för korruption kvarstår om prisavtal för läkemedel lagregleras

En lagreglering av prisavtal för läkemedel och medicintekniska produkter löser inte de problem som finns i det nuvarande systemet. Det understryker Upphandlingsmyndigheten i ett yttrande till Socialdepartementet.

Livesändning: Upphandling som möjliggörare för innovation

Klockan 13:00 idag börjar livesändningen. På detta seminarium presenterar vi begreppet innovationsupphandling och hur det kan möjliggöra bättre lösningar för offentlig verksamhet i samverkan med näringslivet. Följ med här!

Pågående och planerade riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom olika yrkesgrupper

Vi publicerar nu en lista med vårt pågående och planerade arbete under 2019 med riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom olika yrkesgrupper.

Tyck till om hållbarhetskriterier för simhallar

Många simhallar är i stort behov av renovering och ombyggnation om man inte väljer att bygga nytt. Det handlar om komplexa byggnader med stor miljö- och klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram...

Tyck till om nya delar i stödet för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Fram till den 7 juni kan du lämna synpunkter på våra förslag till kompletteringar av stödet för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Ta chansen och tyck till!