Branschdialoger livsmedelsupphandling – save the date!

Under hösten kommer upphandlingsmyndighetens branschdialoger på temat livsmedel igång på allvar. Nu kan du anmäla ditt intresse och boka in de datum då livsmedelsteamet är ute i landet.

Arbetsrättsliga villkor – Upphandlingsmyndigheten presenterar städernas resultat

Idag publicerar Upphandlingsmyndigheten resultatet av Malmö, Göteborg och Stockholms stads gemensamma arbete. Det var i samband med frukostseminariet som hölls den 15 juni, som projektet presenterades för första gången. Carin...

Arbetsrättsliga villkor - nytt och fördjupat stöd

Upphandlingsmyndigheten har tidigare berättat att stödet för arbetsrättsliga villkor utvecklas i en stegvis process. Idag publicerar vi ytterligare information om bland annat när villkor är nödvändiga att ställa, vad...

Ny lag om arbetsrättsliga villkor

Ny lag om arbetsrättsliga villkor trädde i kraft i dag. Det betyder att det i vissa fall ska ställas arbetsrättsliga villkor i olika upphandlingar.

Arbetsrättsliga villkor - goda exempel

Malmö, Göteborg och Stockholm är tre städer som har tydliga politiska uppdrag att säkerställa skäliga anställningsvillkor i sina upphandlingar. Sedan våren 2016 har de tre städerna samarbetat med syfte att i dialog med...