Träffa Erika och Linnea på Kvalitetsmässan

Upphandlingsmyndigheten uppdrag är att ge stöd och råd till både upphandlande organisationer och leverantörer. Varje år besvarar organisationens jurister och specialister tusentals frågor från en mängd olika aktörer. Erika oc...

Statskontoret tittar närmare på Upphandlingsmyndigheten

När Upphandlingsmyndigheten bildades fick Statskontoret i uppdrag att utvärdera den nya myndigheten och på tisdagen 31 oktober släpptes rapporten. Den visar att mycket har kommit på plats, men en del återstår att göra.

Ny skrift ger ökad vägledning inom ESPD

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer. I Upphandlingsmyndighetens frågeportal har svaren om ESPD-systemet varit bland...

Nytt stöd ska förebygga korruption i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd för hur du och din organisation kan arbeta med att förebygga och identifiera korruption i offentlig upphandling i olika delar av inköpsprocessen.

Mjuka tag för ökad sysselsättning i Warszawa

I början av oktober besökte ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling Warszawa. Besöket tydliggjorde både likheter och skillnader mellan länderna. Projektet tar med sig flera intressanta lärdomar hem.