Ny film om dialog inom livsmedelsupphandling

Nu kan du titta på vår nya film; ”Dialog i upphandling – Livsmedel till skolor och äldreboenden”. Filmen handlar om hur Härnösands kommun gick tillväga när de använde sig av leverantörsdialog i sin upphandling av livsmedel ti...

Ny rapport: Att tänka på inför upphandling av paviljonger

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en rapport som stöd till de upphandlande myndigheter som står inför en upphandling av tillfälliga byggnader. Rapporten ger en överblick av marknaden och kan användas som underlag för ett...

Stöd för arbetsrättsliga villkor växer fram

Upphandlingsmyndigheten tar fram stöd för att tillämpa arbetsrättsliga kontraktsvillkor. Då området är nytt måste metodik och processer tas fram och samverkansformer etableras.

Svenska myndigheter brister i efterannonsering visar rapport

Konkurrensverket har gjort en tillsyn av efterannonsering. Rapporten som publicerades nu i maj bekräftar resultatet av tidigare uppföljningar, nämligen att många upphandlande myndigheter av olika skäl inte efterannonserar,...

Nya regler underlättar offentlig avtalssamverkan

Press Den första januari i år fick vi ny lagstiftning på upphandlingsområdet. Då infördes också nya möjligheter till samverkan mellan upphandlande myndigheter. I en ny rapport berättar Upphandlingsmyndigheten mer om samarbetsavtal...