Tyck till om hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur

Upphandlingsmyndigheten reviderar nu hållbarhetskriterierna för fisk och skaldjur. En förändring är att den så kallade fisklistan tas bort eftersom det finns annat stöd som mer effektivt kan hållas uppdaterat. Senast den 24 m...

Nedstängningen av EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär har flyttats fram till den 2 maj 2019

Vi har tidigare flaggat för att EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär stänger den 18 april 2019. Nu har tiden för nedstängningen skjutits fram. Den sista dag som tjänsten kan användas är den 2 maj 2019. Efter att...

Tyck till om hållbarhetskriterier för drivmedel och fordon

Transportsektorn står för ungefär 25 procent av Sveriges totala energianvändning och cirka 30 procent av de totala koldioxidutsläppen. För att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045 är minskade utsläpp från transporter...

Upphandlingsmyndigheten nominerad till Sveriges modernaste myndighet 2019

Kvalitetsmässan har nominerat oss och fem andra myndigheter till Sveriges modernaste myndighet. Vinnaren presenteras i Göteborg den 12 november.

Upphandlingsmyndigheten slutredovisar regeringsuppdrag om beställarnätverk

Genom samarbete kan beställare efterfråga lösningar för ett hållbart samhälle, något som vore omöjligt att uppnå på enskild nivå. Upphandlingsmyndigheten har slutredovisat det tvååriga regeringsuppdraget att främja...