Statliga servicekontor möjliga utan upphandling

Press En statlig utredning föreslår att Statens servicecenter ska få ett fortsatt och utökat ansvar för statlig lokal service. I slutbetänkandet föreslås även att Försäkringskassan ska tillhandahålla den tekniska plattformen....

Påverka hållbarhetskriterierna för medicinteknisk utrustning

I oktober påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för medicinteknisk utrustning. Arbetet görs tillsammans med en expertgrupp som är öppen för beställare, medicintekniska experter, leverantörer,...

Sverige - vi har en statsstödsvägledning!

I dag, måndag 3 september startar vår statsstödsfunktion. Vi har fått ett utökat uppdrag av regeringen. Det nya uppdraget innebär att myndighetens verksamhet även ska omfatta stöd och vägledning om statsstöd till kommuner och...

Stöd för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor vid upphandling

Upphandlingsmyndigheten lanserar nu utökad vägledning till upphandlande myndigheter och enheter som vill genomföra upphandlingar med socialt ansvarsfulla leveranskedjor. Stödet består dels av arbetsrättsliga villkor enligt...

Kriterierna för kemisk-tekniska produkter revideras

I september påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll. Revideringen görs med hjälp av en expertgrupp som består av...