Hur används ekonomiska kalkyler vid en statsstödsbedömning?

När kommuner och regioner finansierar konkurrensutsatt verksamhet behöver de bedöma om statsstödsreglerna är tillämpliga. För en sådan bedömning behövs företagsekonomiska kalkyler. Upphandlingsmyndigheten har låtit konsultbyr...

Nytt stöd om säkerhetsskyddad upphandling

I säkerhetsskyddade upphandlingar vidtas förebyggande åtgärder för att skydda Sverige mot brott som har betydelse för Sveriges säkerhet. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nytt stöd om hur säkerhetsskydd kan användas i...

Kommuner riskerar att bryta mot upphandlings- och statsstödsreglerna vid nybyggnation

Press Varje år investerar kommuner och byggföretag miljardbelopp i så kallade allmänna anläggningar. Det handlar om allt från lekparker till anläggningar för vatten och avlopp. Kommunerna riskerar att bryta mot både upphandlings- o...

Ett hack för innovativ samhällsutveckling

Den 4-6 april är det dags för Hack for Sweden, ett hackaton som sammanför privat och offentlig sektor. Målet är att samskapa innovativa och smarta lösningar som hjälper oss möta framtidens samhällsutmaningar utifrån öppen data. 

Landsomfattande undersökning för att ge bästa möjliga vägledning i statsstödsfrågor

Upphandlingsmyndigheten har bland annat i uppdrag att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. För att kunna erbjuda vägledning som tillgodoser behoven genomför vi nu en landsomfattande enkätundersökning.