Riksdagen säger ja till särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor

Riksdagen har röstat igenom ett nytt förslag som innebär att vissa upphandlingar måste innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor.

Uppdaterat stöd för upphandling av energieffektiva produkter

Vi har uppdaterat våra webbsidor om energi och klimat, med stöd kring upphandling av energieffektiva produkter och tjänster. Bland annat inom området belysning.

Upphandlingsmyndigheten på SOI:s årskonferens

Den 24 – 26 april arrangerade Sveriges offentliga inköpare (SOI) sin årliga konferens. Konferensen besöktes av över 600 deltagare och Upphandlingsmyndigheten deltog både som talare och utställare. Här hittar du våra...

Ny lagstiftning om offentlig upphandling – vad innebär den för dig som leverantör?

När myndigheter och kommuner köper varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa reglerna i våra upphandlingslagar. Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft och många av reglerna i dem har förändrats...

Möte om livsmedels samhällspåverkan

Impact Valuation är en modell som utgår från livscykelkostnader, LCC. När det gäller livsmedel innebär LCC den totala miljökostnaden från jord till bord. Upphandlingsmyndigheten har deltagit i ett möte i Oxford som bland anna...