Trafikverket ny samarbetspartner i projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling

I oktober gick Trafikverket in som samarbetspartner i Upphandlingsmyndighetens EU-finansierade projekt Sysselsättning genom offentlig upphandling. Myndigheten blir därmed den sjätte samarbetspartnern i projektet.

Förtydligande i artikel om IT-upphandling

Upphandlingsmyndigheten uttalar sig inte i media om pågående mål. Myndigheten vare sig kan eller bör ta ställning i dessa sammanhang utan har endast informerat om domstolarnas bedömning.

Branschdialoger och film om livsmedel

Upphandlingsmyndigheten har som uppdrag att utveckla kompetensen hos upphandlare och leverantörer inom livsmedelsupphandling genom informationsspridning och branschdialog. Ett nytt grepp i detta arbete är den film vi tagit fr...

Tre tips till generaldirektörer i rapport om den nationella upphandlingsstrategin

Sätt inköp på ledningens agenda, våga välja fokus och fatta medvetna beslut. Dessa tre konkreta tips ger Upphandlingsmyndigheten till Sveriges generaldirektörer i den nyligen inlämnade rapporten till regeringen om den...

Diskutera strategiskt inköpsarbete med hjälp av vår inköpsmodell

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en visualisering av inköpsmodellen i syfte att inspirera till diskussion om strategiskt arbete med inköp och upphandling. Vi har också definierat vad vi menar med strategiskt inköpsarbet...