Efterannonsering - ett sätt att öka anbud

Upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och...

Inköp från läkemedelssektorn påverkar klimatet

Landstingens inköp påverkar både miljön och klimatet. Det visar en aktuell miljöspendanalys från Upphandlingsmyndigheten. Varor från läkemedelssektorn utgör en stor del av den påverkan som landstingens inköp har.

Upphandlingsmyndigheten efterlyser enhetliga och konsekventa regler

Press Upphandlingsmyndigheten har idag lämnat sitt remissvar på Förenklingsutredningens förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler. Myndigheten säger ja till ökad flexibilitet, efterlyser större enhetlighet och säger ne...

Tyck till om uppdaterade hållbarhetskriterier för medicinteknisk utrustning

Genom att ställa drivande miljökrav i offentlig upphandling kan energianvändningen för medicinteknisk utrustning minska och användningen av farliga ämnen begränsas. Upphandlingsmyndigheten uppdaterar nu hållbarhetskriterierna...

Tyck till om kriterier för dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial. De nya kriterierna har ett utökat cirkulärt perspektiv . Vi vill gärna ha dina synpunkter på de nya...