Ökade anslag och nya uppdrag till Upphandlingsmyndigheten

Budgetproposition för 2018 har lämnats till riksdagen. Den innehåller anslagsförändringar och nya uppdrag för Upphandlingsmyndigheten.

Film inspirerar till analys av inköpsmönster

En analys av organisationers inköpsmönster kan vara en bra start i det strategiska inköpsarbetet. Upphandlingsmyndigheten har därför gjort en film som ska kunna inspirera till att göra det arbetet.

Så hjälper vi dig att upphandla rätt

Upphandlingsmyndigheten är med i Konkurrensverkets podcast Konkurrenten. Mattias Ljungkvist från Upphandlingsmyndighetens kundenhet samtalar med Martin Bäckström från Konkurrensverket på temat "Så hjälper vi dig att upphandla...

Kvalitetskrav möjliggör god välfärd

Upphandlingar med kvalitetskrav och en god avtalsuppföljning kan säkerställa att utförda välfärdstjänster genomförs med en hög kvalitet som tillgodoser vårdtagarens behov. Det är också viktigt att den upphandlande myndigheten...

Nytt stöd för upphandling av hållbar utomhusbelysning

Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, kan halvera elanvändningen i våra belysningssystem. Vi befinner oss just nu mitt i ett teknikskifte mellan äldre och modernare belysningsteknik...