Gemensam boknings- och bidragslösning utvecklas med dialog

Behovet av en smart boknings- och bidragslösning inom kultur och fritid är stort. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och 200 kommuner samverkar nu för att genom konkurrenspräglad dialog...

Upphandlingsmyndigheten utbildar vid Yrgo

Många utbildningsorganisationer runtom i landet erbjuder utbildningar till att bli offentlig upphandlare. Ibland bjuds vi in som föreläsare. Den elfte april var det Yrgo - Högre yrkesutbildning i Göteborg – som ville att vi...

Inspiration kring dialog - exempel från Simrishamn och Statens veterinärmedicinska anstalt

Vi publicerar idag ytterligare två exempel i vår serie om dialog i upphandling. Det är Simrishamns kommun och Statens veterinärmedicinska anstalt som berättar hur de arbetat med dialog i sina upphandlingar.

Ökat intresse för beställargrupper

En beställargrupp kan beskrivas som ett permanent samarbete mellan köpare med likartade behov. Beställargrupper är ingen ny företeelse utan har funnits i olika former i många år, men vi ser nu att intresset för denna typ av...

Almegas upphandlingsdag - en reflektion

Den 30 mars deltog Upphandlingsmyndigheten vid Almegas upphandlingsdag. På konferensen – både på scenen och i de viktiga pauserna - diskuterades nyckeln till att göra goda affärer ur flera intressanta perspektiv. Stort tack...