Modell för sysselsättningskrav inspirerar

På en FN-konferens i mars presenterade Upphandlingsmyndigheten den svenska nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Upphandling som arbetsmarknadsverktyg ses av FN som ett sätt att driva mot målen ...

Så påverkas offentliga affärer av brexit

Inom kort ska Storbritannien lämna EU. Med anledning av detta har Upphandlingsmyndigheten tagit fram information om hur brexit påverkar offentliga affärer.

Ny bedömning från Skatteverket påverkar hantering av bevis vid upphandling

Flera uppgifter på skattekontot omfattas från den 6 mars 2019 av sekretess. Det är innebörden av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Bland annat lämnas inte längre viss information ut till upphandlande myndigheter v...

Praktiskt stöd för att säkerställa hållbara leveranskedjor vid inköp

Nu blir det enklare att genomföra inköp med villkor som syftar till att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor. Vi har tagit fram en modell för att beskriva hur inköpsprocessen kan se ut. Ett offentligt inköp består av så...

Upphandlingsmyndighetens stöd används mer

Upphandlingsmyndigheten har publicerat årsredovisningen för 2018. Där beskriver myndigheten ett händelserikt år med stort fokus på kundorienterat upphandlingsstöd för sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.