Fokusområden för upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Press Varje dag serveras tre miljoner måltider på skolor, äldreboende och sjukhus. Upphandlingsmyndigheten har identifierat sju fokusområden för att utveckla den offentliga affären för livsmedel och måltidstjänster. Logistik och...

Framgångsrika Skottland – så lyckas de med sysselsättningskrav

Skottland har ställt sysselsättningskrav i offentlig upphandling i många år, långt innan den nya EU-lagstiftningen. Drygt två tredjedelar av alla stora upphandlingar görs med sysselsättningskrav. Vad kan vi lära av dem?

Obligatorisk e-faktura – nu är det dags!

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya europeiska...

Nya arbetsrättsliga villkor för måleriarbeten

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter utformat särskilda arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid för måleriarbeten.

Nationell statistik om inköpsvärden behövs

Press Den offentliga upphandlingen omsätter årligen cirka 700 miljarder kronor och har stor betydelse för samhällsekonomin. Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen genomfört en studie om vilka uppgifter om inköpsvärden...