Nya hållbarhetskriterier för engångshandskar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya hållbarhetskriterier för upphandling av engångshandskar inom vård och omsorg. Kriterierna omfattar krav kopplade till miljö, klimatpåverkan, hälsa och säker användning av...

Tre inspirationsfilmer om strategiskt inköp

Inköp får en allt mer strategisk betydelse inom offentlig sektor. Genom att arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande myndigheter och enheter använda sina resurser mer effektivt och nå uppsatta mål. Vi har tagit fram tre...

Ny vägledning för schysst konkurrens

”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens” heter en ny vägledning framtagen av Stora branschgruppen. Vägledningen är tänkt att vara en hjälp i upphandlarens eller inköparens arbete med att kontrollera leverantörer...

Hjälp oss hitta upphandlingar som gör skillnad

Varje år görs det mer än 18 000 offentliga upphandlingar i Sverige. I många av dem ställs drivande sociala eller miljömässiga krav. Nu behöver vi din hjälp att lyfta fram exempel på hållbara upphandlingar som kan inspirera...

LOU och exploateringsavtal

Upphandlingsmyndigheten utformar nytt praktiskt användbart stöd gällande LOU och exploateringsavtal. Välkomna att dela med er av erfarenheter kring anläggnings- och byggarbeten vid exploatering.