Skånska kommuner i projekt om innovationsupphandling

I Skurup och Ystad har ett projekt precis satt igång. Det heter ”Innovationsupphandling – arbetsmodell för små och medelstora kommuner”. Syftet är att skapa en modell för att arbeta med innovationsupphandling utifrån de...

En serie kriterieworkshoppar inom livsmedel arrangeras

Nu under våren arrangeras en serie kriterieworkshoppar för upphandling av livsmedel. Den syftar till att höja kompetensen hos kunniga köpare om komplexiteten i hållbar upphandling och den strategiska inköpsprocessen. Kerstin...

Upphandlingsmyndigheten yttrar sig om landsbygdskommitténs slutbetänkande

Upphandlingsmyndigheten har yttrat sig om två förslag i landsbygdskommitténs slutbetänkande, "För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd" (SOU 2017:1). Det ena förslaget handla...

Proposition om villkor vad gäller lön, semester och arbetstid

Den 21 mars lades en proposition om arbetsrättsliga villkor. I den föreslås bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter vid upphandlingar ska ställa arbetsrättsliga villkor när det gäller lön, semester o...

Vägledande rapport om ändringar av upphandlade avtal

Den nya upphandlingslagstiftningen innehåller en rad regler om vilka ändringar av upphandlade avtal som upphandlande myndigheter och enheter får göra utan att avtalet behöver konkurrensutsättas på nytt. Upphandlingsmyndighete...