Ställ inte krav på belastningsregisterutdrag i upphandlingar

Press Många på upphandlande myndigheter är osäkra på om de nya upphandlingsreglerna innebär att de måste begära in utdrag ur belastningsregistret när det gäller företrädare för den leverantör som ska tilldelas ett offentligt...

Introduktionsmaterial till dialog och innovation

Nu publicerar vi två korta introduktionsfilmer om dialog respektive innovation i upphandling.

Vägledande rapport om innovationspartnerskap

Med det nya upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap ges upphandlande myndigheter och enheter möjlighet att tillsammans med marknadens leverantörer ta fram innovativa lösningar som tillgodoser den upphandlande...

Myndigheter åker på turné för en giftfri vardag

Upphandlingsmyndigheten arrangerar en serie seminarier för en giftfri vardag tillsammans med Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. Seminarierna fokuserar bland annat på kemikaliesmart upphandling. Turnén som startar i...

Utvärdering av sysselsättningskrav en viktig fråga

I en ny forskningsrapport från Konkurrensverket framgår bland annat att det idag finns få utvärderingar av sysselsättningskrav vid offentlig upphandling, vilket är en viktig fråga för Upphandlingsmyndigheten.