Stor klimatpåverkan av offentliga inköp

Press Trycksatta gaser och industrigaser har mycket stor klimatpåverkan. Det visar en analys av den offentliga sektorns inköp och vilka inköp som leder till störst klimatpåverkan, som Upphandlingsmyndigheten presenterade vid ett...

Ny film om dialog i upphandling

Stockholms läns landsting genomförde en omfattande upphandling av ortopediska implantat. Totalt handlade det om cirka 92 000 olika artiklar. Landstinget valde att arbeta med dialog för att bland annat ta tillvara leverantörer...

Så kan upphandling användas för att skapa jobb för nyanlända

Nu har den första transnationella workshopen inom ramen för projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling genomförts. Workshopen, som arrangerades av den finska myndigheten Institutet för Hälsa och Välfärd under tre...

Arbetsrättsliga villkor – Upphandlingsmyndigheten presenterar städernas resultat

Idag publicerar Upphandlingsmyndigheten resultatet av Malmö, Göteborg och Stockholms stads gemensamma arbete. Det var i samband med frukostseminariet som hölls den 15 juni, som projektet presenterades för första gången. Carin...

Arbetsrättsliga villkor - nytt och fördjupat stöd

Upphandlingsmyndigheten har tidigare berättat att stödet för arbetsrättsliga villkor utvecklas i en stegvis process. Idag publicerar vi ytterligare information om bland annat när villkor är nödvändiga att ställa, vad...