Inbjudan till kriterieworkshop för upphandling av livsmedel

Vi välkomnar både köpare och säljare inom offentlig sektor till våra workshoptillfällen om livsmedelsupphandling under våren.

Välfärdstjänster bör annonseras

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissvar på betänkandet "Ordning och reda i välfärden" . Välfärdsutredningen har bland annat sett över reglerna som används när privata aktörer ska anlitas för välfärdstjänster. Utredningen...

Transnationellt EU-projekt ska ge fler individer – med fokus på nyanlända – anställning i offentligt upphandlade kontrakt

Ett antal kommuner arbetar idag med att tillämpa sysselsättningskrav i upphandling. Metoderna skiljer sig åt och det bedöms finnas stora möjligheter att utveckla dessa modeller. Nu har ESF-rådet, Europeiska socialfonden,...

Så använder du Europeiska kommissionens webbtjänst för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Enligt nya LOU ska upphandlande myndigheter acceptera det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) som ett preliminärt bevis på att leverantörer inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen.

Inspiration till dialog - exempel från Härnösand, Falun-Borlänge och Riksbanken

Vi publicerar idag tre exempelblad i vår serie kring dialog i upphandling. Det är Härnösands kommun, UpphandlingsCenter Falun-Borlängeregionen samt Riksbanken som ger exempel på hur de arbetat med dialog i sina upphandlingar.