Nu publicerar vi mer information om EU:s statsstödsregler

Kommuner och landsting berörs av EU:s statsstödsregler i många sammanhang. Du som hanterar dessa frågor hittar nu mer information om regelverket på vår webbplats. Vi svarar på frågorna vad som räknas som statsstöd och vad de...

Efterannonsering - ett sätt att öka anbud

Upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och...

Inköp från läkemedelssektorn påverkar klimatet

Landstingens inköp påverkar både miljön och klimatet. Det visar en aktuell miljöspendanalys från Upphandlingsmyndigheten. Varor från läkemedelssektorn utgör en stor del av den påverkan som landstingens inköp har.

Upphandlingsmyndigheten efterlyser enhetliga och konsekventa regler

Press Upphandlingsmyndigheten har idag lämnat sitt remissvar på Förenklingsutredningens förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler. Myndigheten säger ja till ökad flexibilitet, efterlyser större enhetlighet och säger ne...

Tyck till om uppdaterade hållbarhetskriterier för medicinteknisk utrustning

Genom att ställa drivande miljökrav i offentlig upphandling kan energianvändningen för medicinteknisk utrustning minska och användningen av farliga ämnen begränsas. Upphandlingsmyndigheten uppdaterar nu hållbarhetskriterierna...