Upphandlingsmyndigheten får ansvar för e-Certis

e-Certis är ett informationssystem som innehåller upplysningar om de vanligaste typerna av bevis avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav i offentliga upphandlingar som finns i medlemsstaterna i EU. e-Certis...

Vägledningen Avtalsuppföljning av vård och omsorg har uppdaterats

Nu har vi uppdaterat vår vägledning, Avtalsuppföljning av vård och omsorg. Den innehåller förslag på strategier och metoder för stöd vid uppföljning av avtal som konkurrensutsatts i enlighet med LOU och LOV.

Flera kommuner använder upphandlingskriterier för att främja sunda arbetsvillkor för taxiförare

Det finns ett stort intresse, inte minst hos många kommuner, att kunna ta arbetsrättsliga hänsyn i sin upphandling. Några har valt att ladda ner de kriterier för särskilda arbetsrättsliga villkor för taxiförare, som...

60 % ekologiskt 2030

Regeringens handlingsplan för den nationella livsmedelsstrategin lanserades den 6:e februari. En nyhet är ett inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion som anger att 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen...

Inspiration till dialog - exempel från SIC, Inköp Gävleborg, Sollentuna och Västernorrlands län

Vi publicerar idag fyra exempelblad i vår serie kring dialog i upphandling. Det är Statens inköpscentral, Inköp Gävleborg, Sollentuna kommun och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som ger exempel på hur de arbet...