Ny lag om arbetsrättsliga villkor

Ny lag om arbetsrättsliga villkor trädde i kraft i dag. Det betyder att det i vissa fall ska ställas arbetsrättsliga villkor i olika upphandlingar.

Arbetsrättsliga villkor - goda exempel

Malmö, Göteborg och Stockholm är tre städer som har tydliga politiska uppdrag att säkerställa skäliga anställningsvillkor i sina upphandlingar. Sedan våren 2016 har de tre städerna samarbetat med syfte att i dialog med...

Ny film om dialog inom livsmedelsupphandling

Nu kan du titta på vår nya film; ”Dialog i upphandling – Livsmedel till skolor och äldreboenden”. Filmen handlar om hur Härnösands kommun gick tillväga när de använde sig av leverantörsdialog i sin upphandling av livsmedel ti...

Ny rapport: Att tänka på inför upphandling av paviljonger

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en rapport som stöd till de upphandlande myndigheter som står inför en upphandling av tillfälliga byggnader. Rapporten ger en överblick av marknaden och kan användas som underlag för ett...

Stöd för arbetsrättsliga villkor växer fram

Upphandlingsmyndigheten tar fram stöd för att tillämpa arbetsrättsliga kontraktsvillkor. Då området är nytt måste metodik och processer tas fram och samverkansformer etableras.