Stort genomslag för Giftfri förskola

Nyligen gjordes en uppföljning av användningen av Upphandlingsmyndighetens kravpaketet för Giftfri förskola. Uppföljningen visar att satsningen har fått stort genomslag. Kravpaketet som består av hållbarhetskriterier och...

Offentlig upphandling har en nyckelroll i den nya livsmedelsstrategin

Propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige presenterades i Rosenbad den 30 januari. Inom det strategiska området Konsument och marknad är offentlig konsumtion utpekat som en särskilt viktig fråga: ”Upphandlande...

Trendens - nytt om utvecklingen på upphandlingsområdet

Trendens är Upphandlingsmyndighetens nya rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Här samlar vi den senaste statistiken, forskningen och analyserna blandat med goda exempel och spaningar.

Översättningsfel nu rättade i ESPD

Den svenska versionen av Europeiska kommissionens standardiserade formulär för egen försäkran – ESPD – innehöll några felskrivningar. De översättningsfel som uppmärksammats i bl.a. branschmedia är nu avhjälpta och det går nu...

Nytt upphandlingsstöd inom hjälpmedel och välfärdsteknik

Idag lanseras en vägledning, Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Den lyfter relevanta frågor på området.