Svenska myndigheter brister i efterannonsering visar rapport

Konkurrensverket har gjort en tillsyn av efterannonsering. Rapporten som publicerades nu i maj bekräftar resultatet av tidigare uppföljningar, nämligen att många upphandlande myndigheter av olika skäl inte efterannonserar,...

Nya regler underlättar offentlig avtalssamverkan

Press Den första januari i år fick vi ny lagstiftning på upphandlingsområdet. Då infördes också nya möjligheter till samverkan mellan upphandlande myndigheter. I en ny rapport berättar Upphandlingsmyndigheten mer om samarbetsavtal...

Riksdagen säger ja till särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor

Riksdagen har röstat igenom ett nytt förslag som innebär att vissa upphandlingar måste innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor.

Uppdaterat stöd för upphandling av energieffektiva produkter

Vi har uppdaterat våra webbsidor om energi och klimat, med stöd kring upphandling av energieffektiva produkter och tjänster. Bland annat inom området belysning.

Upphandlingsmyndigheten på SOI:s årskonferens

Den 24 – 26 april arrangerade Sveriges offentliga inköpare (SOI) sin årliga konferens. Konferensen besöktes av över 600 deltagare och Upphandlingsmyndigheten deltog både som talare och utställare. Här hittar du våra...