Tabeller för jämförelse mellan nya och gamla lagen om offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt ett dokument med avsikt att underlätta en jämförelse mellan bestämmelserna i äldre LOU (lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) och motsvarande bestämmelser i nya LOU (lagen...

Ny rapport om mellanhänder i offentlig upphandling

Press Det är inte otillåtet att använda sig av så kallade mellanhänder i offentlig upphandling, men det är förbjudet för en inköpare att bestämma vilken leverantör som mellanhanden ska anlita. Det slås fast i en ny rapport som...

Se vårt seminarium om mellanhänder i upphandling live

Den 17 januari publiceras rapporten "Mellanhänder i offentlig upphandling" som tagits fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Rapportens innehåll kommer att presenteras på ett frukostseminarium som även kommer a...

Nu har de nya upphandlingslagarna trätt ikraft!

Den 1 januari 2017 trädde de nya upphandlingslagarna, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ikraft.

Tabeller med annonseringstider enligt de nya upphandlingslagarna

Enligt de nya upphandlingslagarna gäller ett antal olika tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud när olika upphandlingsförfaranden tillämpas. Tidsfristerna skiljer sig åt mellan de olika förfarandena samt i fler...