Ny lagstiftning om offentlig upphandling – vad innebär den för dig som leverantör?

När myndigheter och kommuner köper varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa reglerna i våra upphandlingslagar. Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft och många av reglerna i dem har förändrats...

Möte om livsmedels samhällspåverkan

Impact Valuation är en modell som utgår från livscykelkostnader, LCC. När det gäller livsmedel innebär LCC den totala miljökostnaden från jord till bord. Upphandlingsmyndigheten har deltagit i ett möte i Oxford som bland anna...

Gemensam boknings- och bidragslösning utvecklas med dialog

Behovet av en smart boknings- och bidragslösning inom kultur och fritid är stort. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och 200 kommuner samverkar nu för att genom konkurrenspräglad dialog...

Upphandlingsmyndigheten utbildar vid Yrgo

Många utbildningsorganisationer runtom i landet erbjuder utbildningar till att bli offentlig upphandlare. Ibland bjuds vi in som föreläsare. Den elfte april var det Yrgo - Högre yrkesutbildning i Göteborg – som ville att vi...

Inspiration kring dialog - exempel från Simrishamn och Statens veterinärmedicinska anstalt

Vi publicerar idag ytterligare två exempel i vår serie om dialog i upphandling. Det är Simrishamns kommun och Statens veterinärmedicinska anstalt som berättar hur de arbetat med dialog i sina upphandlingar.